petak, 14. listopada 2011.

Instrukcije iz kemije

SIMBOLI


Prvi počeci sustavnog označavanja kemijskih elemenata postojali su već u starih Grka i Kineza.


Napredak u označavanju elemenata učinio je John Dalton uvodeći simbol za svaki atom. Formula spoja bila je sastavljena od onoliko simbola koliko elemenata ima u molekuli.

Dalton 1808.
John Dalton (1766.-1844.) - engleski kemičar, osnivač atomske teorije


Današnji način označavanja elemenata predložio je J.J. Berzelius.
Svaki element označen je simbolom koji se sastoji od jednog ili dva slova. Ona potječu od latinskog imena elementa. Prvo slovo je veliko, a drugo malo.

J.J. Berzelius (1779.-1848.) - švedski kemičar, otkrio je cezij, selenij i torij

Simbol prikazuje vrstu elementa (kvalitativno značenje), ali ima i kvantitativno značenje jer označuje jedan atom tog elementa.


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.