utorak, 25. siječnja 2011.

Instrukcije iz kemije - Kristalni sustavi

Elementi simetrije i kristalni sustavi

Ravnina simetrije je zamišljena ravnina koja dijeli kristal na dvije zrcalno jednake polovine.
Broj ravnina simetrije u pojedinim vrstama kristala je različit.


Os simetrije je zamišljeni pravac koji prolazi središtem kristala i oko kojeg možemo zakretati kristal za određeni broj stupnjeva da dođe u položaj jednak početnom položaju.

Centar simetrije je zamišljena točka unutar kristala koja je jednako udaljena od dvije nasuprotne, istovrsne i paralelne plohe.

S obzirom na kombinaciju i broj elemenata simetrije kristale možemo podijeliti u 32 kristalna razreda.

Kristalografske osi određuju oblik kristala. To su zamišljeni pravci koji se sijeku u središtu kristala, a odgovaraju prostornom koordinatnom sustavu. Prema njima se kristali mogu svrstati u sedam osnovnih kristalnih sustava.

Pravilan raspored građevnih elemenata u kristalu može se prikazati modelom prostorne kristalne rešetke.

Elementarna ćelija kristalne rešetke je najmanji dio u kristalnoj strukturi koji se periodički ponavlja duž kristalografskih osi. Nizanjem elementarnih ćelija u prostoru nastaje kristal.


Kristalni sustavi

U kubičnom sustavu postoje tri vrste elementarnih ćelija:
jednostavna
prostorno ili volumno centrirana
plošno centrirana

Različita svojstva tvari posljedica su različitog razmještaja atoma u prostoru i njihovog broja u elementarnoj ćeliji.

Jednostavna elementarna ćelija


Prostorno ili volumno centrirana elementarna ćelija

Plošno centrirana elementarna ćelija

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.