ponedjeljak, 7. veljače 2011.

Instrukcije iz kemije - Vrste kristala IIMolekulski kristali

Molekulski kristali izgrađeni su od molekula između kojih djeluju slabe van der Waalsove sile.

Takve kristale grade halogeni elementi pri dovoljno niskim temperaturama.

Molekulski kristali su kristali sumpora građeni od molekula S8.Kristali fosfora građeni su od molekula P4.


Pri temperaturi od -57,6°C molekulske kristale gradi i ugljikov (IV) oksid (kristalizira u plošno centriranu kubičnu rešetku).


Zbog stabilne elektronske konfiguracije valentne ljuske, atomi plemenitih plinova se međusobno ne spajaju u molekule.
U tekućem i čvrstom stanju nastaju inducirani dipoli koji uzrokuju vezanje. Pri vrlo niskim temperaturama plemeniti plinovi prelaze u čvrsto stanje i grade plošno centriranu kubičnu rešetku (građenu od atoma).

Kristali molekulske strukture su mekani, netopljivi ili slabo topljivi u vodi, a topljivi u organskim otapalima.
Kako nemaju slobodnih iona, niti slobodnih elektrona; ne provode električnu struju.


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.