petak, 27. svibnja 2011.

Instrukcije iz biologije

Biljna stanica


Usporedba kloroplasta i mitohondrija

• kloroplasti i mitohondriji obavijeni su dvijema membranama
• imaju vlastitu DNA i ribosome
• umnožavaju se diobom
• u njima nastaje adenozin trifosfat (ATP) fosforilacijom ADP – a

Fosforilacija ADP - a

 

• enzim ATP – sintetaza (ATP – aza) ugrađen je u unutarnju membranu mitohondrija i u tilakoidnoj membrani kloropastaPodrijetlo plastida i mitohondrija

S obzirom da imaju stanoviti stupanj samostalnosti u stanici (vlastita DNA i ribosomi), pretpostavlja se da su se mitohondriji i kloroplasti (plastidi) razvili od prokariotskih organizama tako što su dospijeli u preteču eukariotske stanice i s njom uspostavili stabilan endosimbiotski odnos (endosimbiotska teorija).


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.