srijeda, 3. listopada 2012.

Ugljikovodici

• skupina organskih spojeva česta u prirodi

• molekule ugljikovodika sastoje se samo od atoma ugljika i vodika
• kostur molekule čine povezani atomi ugljika

• prema strukturi molekule dijele se na:
1. acikličke ili alifatske ugljikovodike → atomi ugljika vezani su u lance
2. cikličke ili prstenaste ugljikovodike → atomi ugljika povezani su u prsten

• u svakoj od ovih skupina prema vrsti kovalentnih veza između atoma ugljika razlikuju se:
1. zasićeni ugljikovodici → s jednostrukim kovalentnim vezama
2. nezasićeni ugljikovodici → s dvostrukim i trostrukim kovalentnim vezama

Areni ili aromatski ugljikovodici su posebna skupina cikličkih nezasićenih ugljikovodika.

alkani
alkeni
alkini
areni

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.