nedjelja, 24. listopada 2010.

TVARI

Kemija je znanost o tvarima i njihovim promjenama.
HOMOGENE SMJESE (grč. homoios – jednak, grč. genos – rod) su smjese kojima se prostim okom, povećalom ili mikroskopom ne mogu vidjeti njihovi sastojci. Primjer: ocat, otopine šećera ili soli u vodi, zrak, more, legure.

HETEROGENE SMJESE (grč. heteros – drugi, različiti, grč. genos – rod) su smjese u kojima se prostim okom, povećalom ili mikroskopom mogu vidjeti njihovi sastojci, imaju promjenjiv sastav i svojstva. Primjer: zemlja, onečišćena voda, gusti sokovi, smjesa strugotina bakra i željeza.
ČISTE TVARI su uvijek homogene, a mogu biti građene od istovrsnih ili raznovrsnih atoma.
 • ELEMENTARNE TVARI – građene su od istovrsnih atoma (kisik, sumpor).
 • KEMIJSKI SPOJEVI – građeni su od raznovrsnih atoma

Agregatna stanja tvari
   
Tvari se u prirodi nalaze u tri agregatna stanja:čvrstom (s), tekućem (l) i plinovitom stanju (g).
  
  ČVRSTO
  Zbog male međusobne udaljenosti čestica čvrstih tvari privlačne sile su vrlo jake. Tvari imaju stalan oblik i volumen, a čestice titraju oko središnjeg položaja ne napuštajući geometrijsku strukturu.

  TEKUĆE
  Između čestica tekućih tvari udaljenost je veća, pa su privlačne sile slabije. Čestice se relativno slobodno gibaju i lako mijenjaju svoj položaj, te poprimaju oblik posude u kojoj se nalaze.
  Sublimacija joda
  PLINOVITO
  Udaljenost između čestica plinovitih tvari je velika, zbog toga su privlačne sile zanemarive.
  Položaj čestica brzo se mijenja u svim smjerovima u prostoru. Volumen ovisi o tlaku i temperaturi.
  Promjenom uvjeta u kojima se tvar nalazi mijenja se i agregatno stanje.

  2 komentara:

  Ketti kaže...

  spas !! Hvalaaaaa !

  Anonimno kaže...

  :D

  Objavi komentar

  Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.