subota, 28. srpnja 2012.

Razvitak biljnog organizma

• izmjena haploidne i diploidne generacije
• haploidna generacija (GAMETOFIT) proizvodi gamete ili spolne rasplodne stanice
• stapanjem muške i ženske gamete nastaje zigota
• zigota se razvija u biljku (SPOROFIT) koja je diploidna i proizvodi spore
• spore se razvijaju u generaciju koja proizvodi gamete


Tipični dvospolni cvijet kritosjemenjača sastoji se od lapova, latica, prašnika i tučka.


Biljka je sporofit ili diploidna generacija. Tijekom evolucije diploidna je generacija (sporofit) postala sve izraženija, a haploidna (gametofit) se postupno reducirala.

http://www.zastavki.com/eng/Nature/Flowers/wallpaper-22365-18.htm

PRAŠNIK
• muški dio cvijeta u kojem se razvijaju MIKROSPORE ili peludna zrnca
• prašnik se sastoji od prašničke niti (filamenta) i prašnice (antere)
• prašnica ima dvije polutke od kojih svaka sadrži dvije peludnice


Prerez prašnika
http://chsweb.lr.k12.nj.us/psidelsky/plant_meiosis.htm
 
• u peludnicama iz diploidnih matičnih stanica mejozom nastaju mikrospore
PELUDNICE = MIKROSPORANGIJ
MIKROSPOROGENEZA → proces kojim nastaju peludna zrnca (mikrospore)
• iz jedne matične stanice nastaju 4 haploidne mikrospore

Pelud
http://www.paranoias.org/2010/06/pollen-under-a-microscope/

• iz mikrospora se dalje razvija muški gametofit (haploidna generacija)
• jezgra mikrospore se mitotički dijeli i nastaju dvije jezgre: vegetativna i generativna
• kada peludno zrnce dospije na njušku tučka razvija se peludna mješinica
• jezgra generativne stanice podijeli se u dvije spermalne jezgre

TUČAK
• ženski dio cvijeta
• sastoji se od plodnice, vrata i njuške
• u plodnici su sjemeni zameci (homologni makrosporangiju)
• u sjemenom zametku nastaje matična stanica embrionske vreće
• tijekom makrosporogeneze (mejoza) matična stanica se dijeli i nastaju 4 haploidne stanice
• 3 stanice propadaju, samo 1 (makrospora) se razvija u embionsku vreću  iz koje će se razviti ženski gametofit (haploidna generacija)
• jezgra makrospore se tri puta mitotički dijeli → nastaje 8 jezgara
• jezgre se razdvajaju u dvije skupine od po 4 jezgara (smjeste se na suprotnim krajevima embrionske vreće)
• zatim se po jedna jezgra iz svake skupine stanica pomiče prema središtu stanice
• po tri jezgre ostaju na svakom kraju stanice → oko njih se oblikuju membrane i one postaju samostalne stanice
• jedna od tri gornje stanice (najveća) → jajna stanica (preostale dvije su pomoćnice)
• tri donje stanice su antipode
• dvije preostale središnje jezgre stapaju se u diploidnu sekundarnu jezgru
• ženski GAMETOFIT = embrionska vreća s 8 jezgara


ponedjeljak, 23. srpnja 2012.

Preračunavanje jedinica

Duljina
Iz jedinice:
U jedinicu:


Rezultat:

Masa
Iz jedinice:
U jedinicu:


Rezultat:

Volumen
Iz jedinice:
U jedinicu:


Rezultat:

Površina
Iz jedinice:
U jedinicu:


Rezultat:


Unit Converter