utorak, 16. studenoga 2010.

Instrukcije iz kemije - Kovalentna veza III

Usmjerenost kovalentne veze

Kovalentna veza je strogo usmjerena u prostoru.
Međusobni položaj atoma u molekuli (kutovi između veza) ovisi o:
a) broju atoma u molekuli
b) broju zajedničkih i slobodnih elektronskih parova oko središnjeg atoma

Mnoga svojstva molekula ovise o položaju kovalentnih veza u molekuli.
Nepodijeljeni elektronski parovi se jače odbijaju od zajedničkih (podijeljenih elektronskih parova) jer se rasprostiru u većem prostoru.

Primjeri

Molekula metana

U molekuli metana sva su četiri elektronska para podijeljena. Elektronski parovi se zbog istovrsnog naboja nastoje međusobno što više udaljiti.
Kut između njih je tetraedarski i iznosi 109,5°.


Molekula amonijaka

Tri su elektronska para vezana, a jedan je slobodan. Slobodni elektronski par jače odbija vezane elektronske parove, pa se oni moraju međusobno približiti.
Kut između njih je manji od tetraedarskog i iznosi 107°.


Molekula vode

Molekula vode ima dva nepodijeljena elektronska para koja djeluju na dva podijeljena.
Kut iznosi 104,5°.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.