nedjelja, 14. studenoga 2010.

Instrukcije iz biologije - Nukleinske kiseline

Nukleinske kiseline su dugačke lančaste molekule izgrađene od podjedinica nukleotida.

Nukleotid je izgrađen od tri građevne jedinice:

a) dušične baze
b) šećera
c) fosfata


  Deoksiribonukleinske kiseline

  DNA (deoksiribonukleinska kiselina) je molekula koja u sebi pohranjuje nasljednu uputu i koja se udvostručuje.
  Građena je od dva zavojito obavijena dugačka lanca nukleotida (polinukleotidni lanac).

  Nukleotid:
  a) šećer - deoksiriboza
  b) fosfat
  c) dušična baza - četiri različite organske baze (pirimidinske i purinske).


  Pirimidinske baze (građene od jednog prstena):
  CITOZIN (C)
  TIMIN (T)

  Purinske baze (dva prstena):
  GUANIN (G)
  ADENIN (A)

  Dva polinukleoidna lanca DNA spojena su vodikovim vezama između odgovarajućih komplementarnih baza.
  Adenin se sparuje s timinom (dvije vodikove veze), a citozin s guaninom (tri vodikove veze).


  Ribonukleinske kiseline

  Ribonukleinska kiselina (RNA) sastavljena je od jednog lanca nukleotida. Za razliku od DNA umjesto deoksiriboze sadrži šećer ribozu.
  Umjesto dušične baze timin ovdje dolazi uracil.


  Vodikove veze između komplementarnih baza istog lanca uzrokuju uzrokuju savijanje molekule RNA.

  Razlikuju se tri tipa molekula RNA:
  a) glasnička ili mRNA
  b) prijenosna ili tRNA
  c) ribosomska ili rRNA

  3 komentara:

  Anonimno kaže...

  super je

  Anonimno kaže...

  Može pomoc?
  Koji su dijelovi susjednih nukleotida istoga lanca međusobno povezani kovalentnom vezom?

  Tvrtko kaže...

  Fosfatna skupina sa šećerom

  Objavi komentar

  Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.