subota, 11. prosinca 2010.

Instrukcije iz kemije - Ionska veza II

Valencija u spojevima s ionskom vezom

U ionskom spoju valencija elementa jednaka je broju elektrona koje je atom metala otpustio ili atom nemetala primio.
Promjenjiva valencija karakteristična je za većinu prijelaznih elemenata, što znači da atomi tih elemenata mogu otpustiti različit broj elektrona.

Broj pozitivnih ili negativnih naboja iona naziva se nabojni broj.


Ionska veza – zadaci

Primjer 1. Objasnite ionsku vezu u magnezij – oksidu, MgO.

Atomski broj magnezija je 12, a njegova elektronska konfiguracija je:

ili 1s22s22p63s2

Atomski broj kisika je 8, a njegova elektronska konfiguracija je:

ili 1s22s22p4

Atomu kisika nedostaju dva elektrona da bi popunio p – orbitale drugog energetskog nivoa. Ta dva elektrona primit će od atoma magnezija.

Lewisove oznake:

Kemijskim jednadžbama:


Primjer 2. Objasnite ionsku vezu u magnezij – fluoridu, MgF2.

Lewisovim oznakama:

Kemijskim jednadžbama:

Zadaci:

1. Zašto je cink – bromid (ZnBr2) ionski spoj?
2. Objasnite stvaranje ionske veze u bakar (I) – kloridu (CuCl) i bakar (II) – kloridu (CuCl2).
3. Koji od navedenih iona ima najmanji polumjer: K+, Rb+, Ca2+?
4. Lewisovom simbolikom prikažite stvaranje ionske veze u spojevima:
   a) kalcij – sulfida (CaS)
   b) berilij – oksida (BeO)
   c) magnezij – nitrida (Mg3N2)
   d) natrij – oksida (Na2O)
   e) željezo (III) – sulfida (Fe2S3)

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.