utorak, 24. siječnja 2012.

Instrukcije iz biologije - FOTOSINTEZA


FOTOSINTEZA

▪ biološki proces u kojem se djelovanjem energije Sunčeve svjetlosti anorganske tvari pretvaraju u organske
▪ svjetlosna energija se pretvara u kemijsku energiju

VIDLJIVI DIO SPEKTRA (380 – 760 nm) – FOTOBIOLOŠKO PODRUČJE
• osim fotosinteze valne duljine ovog dijela spektra uzrokuju i:

FOTOTROPIZMI – zakrivljenja uzrokovana svjetlošću


FOTOTAKSIJE – slobodna lokomotorna gibanja upravljana svjetlošću

FOTOMORFOGENEZE – promjene oblika inducirane svjetlošću

• najaktivnije fotosintetsko tkivo u viših biljaka je mezofil lista
• zelena boja listova potječe od pigmenta klorofila

FOTOSINTETSKI PIGMENTI
U biljkama su prisutnu različiti klorofili (klorofil a, klorofil b), karotenoidi (žuti i narančasti pigmenti), ksantofil (žuti pigment).
Jedino klorofil a može neposredno sudjelovati u pretvorni Sunčeve u kemijsku energiju (ostali pigmenti apsorbiraju svjetlost i prenose energiju na klorofil a).

OSNOVNA STRUKTURA MOLEKULE KLOROFILA
porfirinski sustav sastavljen od četiri pirolska prstena
• u središtu molekule nalazi se atom magnezija
• na porfirin je vezan hidrofobni ugljikovodični lanac (fitol)Fotosinteza se pojednostavljeno može prikazati:

6CO2 + 12H2O + svjetlosna energija → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.