utorak, 26. listopada 2010.

INSTRUKCIJE IZ KEMIJE - ATOMSKA MASA

Unificirana atomska jedinica mase jednaka je jednoj dvanaestini mase atoma izotopa ugljika 12.

u= 1,660531 x 10-27 kg = 1,660531 x 10-24 g
  
Relativna atomska masa je broj koji pokazuje koliko puta je masa nekog atoma veća od unificirane atomske jedinice mase.
  
Ar = ma / u
Ar - relativna atomska masa
ma - masa atoma
Zadaci:


1. Atomskim brojem nazivamo:
a)     broj protona u jezgri
b)     broj atoma u molekuli
c)      jedinicu za promjer atoma
d)     broj elektrona u vanjskoj ljusci
e)     broj elektrona u jezgri

2. Popunite praznine u tablici:


3. Popunite praznine u tablici:2 komentara:

Lea.R. kaže...

Pitanje: možete li mi objasniti kako izračunati broj subatomskih čestica u izotopima

Tvrtko kaže...

http://instrukcije-kemija.blogspot.com/2010/10/graa-atoma.html

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.