nedjelja, 30. rujna 2012.

Sigurnost u laboratoriju

OZNAČAVANJE OTROVA

ZNAKOVI OPASNOSTI

ZNAKOVI ZABRANE

ZNAKOVI OBVEZE

ZNAKOVI INFORMACIJA

Oznake opasnosti na simbolima – KODOVI
B - Biološka opasnost
C - Nagrizajuće
E - Eksplozivno
F+ - Vrlo zapaljivo
F - Zapaljivo
Xn - Štetno za zdavlje
Xi - Iritirajuće
N - Štetno po okoliš
O - Oksidirajuće
R - Radioaktivno
T - Otrovno
T+ - Vrlo otrovno