četvrtak, 11. studenoga 2010.

Instrukcije iz kemije - Kovalentna veza II

Kovalentna veza između raznovrsnih atoma

Povezivanje klora s atomom vodika prilikom nastanka klorovodika:

Nastala je jednostruka veza jer je nastao samo jedan zajednički elektronski par.

Svi halogeni elementi s vodikom tvore halogenovodike (molekule u kojima je uvijek jedan atom halogenog elementa povezan s atomom vodika jednostrukom vezom).

Atomi halkogenih elemenata (16. skupina) imaju u valentnoj ljusci šest elektrona.

Nastajanje vode:
Kako bi ostvario elektronsku konfiguraciju neona, atom kisika u spojevima s vodikom veže se sa dva atoma vodika (dvije jednostruke veze).

U 15. skupini atomi u valentnoj ljusci imaju pet elektrona. Pri spajanju s vodikom moraju nastati tri zajednička elektronska para s tri atoma vodika da bi postigli energetski povoljnu elektronsku konfiguraciju.

Atomi elemenata 14. skupine imaju četiri elektrona u valentnoj ljusci. Za postizanje energetski najpovoljnije elektronske konfiguracije potrebna su četiri zajednička elektronska para s vodikom. Nastaju četiri jednostruke veze.

Nastajanje ugljikovog (IV) – oksida:

Nastaju dvije dvostruke kovalentne veze između jednog atoma ugljika i dva atoma kisika (jer ugljik u valentnoj ljusci ima četiri nesparena elektrona, a kisik dva).
Strukturna formula CO2:


Strukturna formula pokazuje način vezivanja i raspored atoma u molekuli.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.