petak, 7. siječnja 2011.

Instrukcije iz kemije - Kemijske veze


Metalna veza
Metalnom vezom vežu se atomi metala koji vrlo lako otpuštaju elektrone. Pri tome svi atomi postaju pozitivni ioni koje čvrsto veže jedan oblak delokaliziranih elektrona.

Ionska veza
Ionskom vezom vežu se atomi metala koji lagano otpuštaju elektrone i atomi nemetala koji elektrone lako primaju. Nastaju pozitivno i negativno nabijeni ioni među kojima je jaka privlačna sila elektrostatske prirode.

Kovalentna veza
Zajedničkim elektronskim parom povezani su istovrsni ili raznovrsni atomi nemetala. Kovalentna veza između raznovrsnih atoma je polarna, a zajednički elektronski par je bliže elektronegativnijem atomu.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.