petak, 11. ožujka 2011.

Instrukcije iz kemije

Osnove kemijskog računa

Maseni udio

Sastav smjese ili kemijskog spoja iskazujemo masenim udjelom.
Maseni udio je omjer mase jedne komponente i ukupne mase uzorka.
w(x) – maseni udio
m(x) – masa komponente
m – masa uzorka


Relativna atomska masa

Relativna atomska masa (Ar) nekog atoma je broj koji kazuje koliko je puta masa nekog atoma veća od 1/12 mase atoma izotopa ugljika– 12 (12C).
Ar(x) – relativna atomska masa
ma – masa atoma
u – unificirana atomska jedinica mase
u = 1,6605 × 10-27 kg


Relativna molekulska masa

Relativna molekulska masa (Mr) je broj koji pokazuje koliko je puta masa molekule ili formulske jedinke veća od unificirane atomske jedinice mase.
Mr – relativna molekulska masa
mf – masa molekule
u – unificirana atomska jedinica mase


Množina tvari

Mol je jedinica za množinu tvari.
Mol je množina uzorka koji sadrži onoliko jedinki koliko ima atoma u 0.012 kg ugljika– 12. Taj broj je poznat kao Avogadrov broj (6,022 × 1023).
Množina tvari (n) je omjer broja jedinki i Avogadrove konstante.
n(x) – množina tvari
N – broj jedinki
L – Avogadrova konstanta
L = 6,022 × 1023 mol-1


Molarna masa

Molarna masa (M) karakterizira čistu tvar, a određena je omjerom mase i množine tvari.
M(x) – molarna masa
m(x) – masa tvari
m(x) – množina tvari


Standardni molarni volumen
Vθm – standardni molarni volumen
Vθm = 22,4 dm3 mol-1
Vθ – volumen tvari pri standardnim uvjetima
n(x) – množina tvari3 komentara:

Anonimno kaže...

Imam jedno pitanje

Kolki je broj molekula odnosno forumulskih jedinki u :

a) 0,22 g CO2

Meni ispadne 3.0049.10* na 23, a kad sam pogledao u rješenjima ispadne 3,01* na 21. Kako se dobije taj broj ?

Tvrtko kaže...

Moje isprike što nisam ranije odgovorio, nisam vidio pitanje. Rezultat u rješenjima je točan. Naime, prvo se računa množina, koja ispadne 0,005 mola. Nakon toga se pomnoži s Avogadrovom kostantom i dobije se 0,0301 x 10 na 23, odnosno, 3,01 x 10 na 21.

Anonimno kaže...

Nema veze, puno ste mi pomogli. Hvala !

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.