petak, 22. veljače 2013.

Nacionalni ispiti 2007

I. Zadatci s jednim točnim odgovorom
UPUTA: Na listu za odgovore trebaš obilježiti znakom X samo jedan od četiriju ponuđenih odgovora. Točan odgovor donosi 1 bod, a netočan 0 bodova.

 

1. U kojoj se od navedenih staničnih tvorbi zbiva stanično disanje?
A. ribosomu
B. lizosomu
C. endoplazmatskoj mrežici
D. mitohondriju
 

Točan odgovor: D
 

2. Broj kromosoma je u tjelesnim stanicama:
A. polovičan
B. triploidan
C. diploidan
D. haploidan


Točan odgovor: C
 

3. Koji od navedenih organizama pripadaju carstvu protista (protoktista)?
A. alge
B. bakterije
C. cijanobakterije
D. papratnjače
 

Točan odgovor: A
 

4. Koja je molekula prikazana crtežom?
 

A. nukleotid
B. nukleinska kiselina
C. aminokiselina
D. triglicerid
 

Točan odgovor: C
 

5. U molekuli prikazanoj na slici postoje:
 

 
 A. vodikove veze unutar lanaca i kovalentne veze među lancima
B. kovalentne veze unutar lanaca i vodikove veze među lancima
C. kovalentne veze unutar lanaca i među lancima
D. vodikove veze unutar lanaca i među lancima
 

Točan odgovor: B
 

6. Koja će se molekula osloboditi pri nastanku dipeptida?
A. voda
B. alkohol
C. kisik
D. ugljikov(IV) oksid
 

Točan odgovor: A
 

7. Koje stanične strukture su najsličnije po građi?
A. Golgijevo tijelo i ribosom
B. kloroplast i ribosom
C. kloroplast i mitohondrij
D. ribosom i lizosom
 

Točan odgovor: C
 

8. Koji spoj životinjama služi za skladištenje energije?
A. kolesterol
B. triglicerid
C. glicerol
D. škrob
 

Točan odgovor: B
 

9. Koji od navedenih spojeva sadrži dušičnu bazu?
A. DNA-polimeraza
B. pepsin
C. ATP
D. fosfolipid


Točan odgovor: C
 

10. Koji je proces prikazan na slici?
A. olakšana difuzija
B. osmoza
C. pinocitoza
D. aktivni transport
 

Točan odgovor: B
 

11. Što od navedenoga ima životinjska, a nema većina biljnih stanica?
A. staničnu membranu
B. Golgijevo tijelo
C. centriole
D. staničnu stijenku
 

Točan odgovor: C
 

12. Koji proces prikazuje ovaj crtež?
 

 
A. aktivni prijenos
B. egzocitozu
C. endocitozu
D. olakšanu difuziju
 

Točan odgovor: B
 

13. Kako se zove tvorba kojoj se povećava volumen tijekom razvoja biljne stanice?
A. vakuola
B. ribosom
C. mitohondrij
D. centriol


Točan odgovor: A 


14. Što od navedenoga vidimo u jezgri tijekom interfaze?
A. kromosome koji sadrže dvije kromatide
B. diobeno vreteno
C. kromosome u konjugaciji
D. kromatin


Točan odgovor: D
 

15. Koliko kromosoma i koliko molekula DNA nalazimo u stanici čovjeka u kasnoj anafazi mitoze?
A. 46 kromosoma i 46 molekula DNA
B. 23 kromosoma i 46 molekula DNA
C. 92 kromosoma i 92 molekule DNA
D. 46 kromosoma i 92 molekule DNA


Točan odgovor: C
 

16. Koja je uloga klorofila u fotosintezi?
A. razgradnja organskih spojeva
B. proizvodnja kisika
C. sinteza organskih spojeva
D. vezanje svjetlosne energije
 

Točan odgovor: D
 

17. Koja od navedenih staničnih tvorbi nema membranu?
A. vakuola
B. kloroplast
C. ribosom
D. lizosom


Točan odgovor: C
 

18. Koja je od navedenih staničnih tvorbi točno spojena s njenom funkcijom?
A. ribosom – sinteza steroida
B. mitohondrij – proizvodnja kisika
C. centrosom – formiranje diobenoga vretena
D. lizosom – stvaranje ATP-a
 

Točan odgovor: C
 

19. Što trebaš upisati na praznu crtu da točno dopuniš navedenu reakciju?
ATP → ____________ + P + energija
A. ATP-aza
B. ADP
C. PO43-

D. AMP

Točan odgovor: B
 
20. Koja od navedenih jednadžbi prikazuje stanično disanje?
A. C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6CO2 + energija
B. 6CO2 + 12H2O + svjetlosna energija (klorofil) → C6H12O6 +6O2 + 6H2O
C. C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2CO2 + energija
D. 6CO2 + 12H2O + svjetlosna energija (klorofil) → C6H12O6 + CO2 + 6H2O


Točan odgovor: A