ponedjeljak, 12. studenoga 2012.

Oksidacija i redukcija II

POSTAVLJANJE JEDNADŽBI OKSIDACIJE I REDUKCIJE

1. Odrediti oksidacijske brojeve svih elemenata koji sudjeluju u kemijskoj reakciji.
2. Napisati dvije neovisne jednadžbe (polureakcije oksidacije i redukcije).
3. Izjednačiti broj atoma na lijevoj i desnoj strani svake jednadžbe.
4. Izjednačiti broj elektrona što ih daje reducens s brojem elektrona što ga prima oksidans.
5. Zbrojiti jednadžbe.

Izjednačavanje broja atoma u kiselom mediju:
• 1 atom kisika izjednačujemo dodatkom 1 molekule vode na stranu nedostatka kisika. Zbog dodatka vode dodajemo 2H+ iona na suprotnu stranu


Izjednačavanje broja atoma u alkalnom mediju:
• 1 atom vodika izjednačujemo dodatkom 1 vode na stranu nedostatka vodika te dodatkom 1 hidroksilne skupine (OH-) na suprotnu stranu.

• 1 atom kisika izjednačujemo dodatkom 2 hidroksilne skupine na stranu nedostatka kisika i dodatkom 1 molekule vode na stranu s viškom kisika.


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.