petak, 28. rujna 2012.

Zadaci iz kemije za prvi razred


1. Elementarna ćelija aluminija je plošno centrirana kocka. Duljina brida elementarne ćelije je 405 pm. Izračunaj gustoću aluminija.


2. Elementarnom analizom utvrđeno je da neki spoj sadrži 60,4% ksenona, 22,1% kisika i 17,5% fluora. Relativna molekulska masa spoja je 217,3.
a) Odredi molekulsku formulu spoja.
b) Lewisovom simbolikom prikaži strukturnu formulu.
c) Predvidi geometrijski oblik molekule (VSEPR – teoriji).

3. 2 kg vodene otopine vodikovog peroksida masenog udjela 12% potrebno je razrijediti vodom da bi se maseni udio vodikova peroksida smanji, na 3%. Koliko je kilograma vode potrebno dodati ishodnoj otopini?

4. a) Koja od navedenih atomskih orbitala nije moguća?
A 2 d
B 3 s
C 4 p
D 5 f

b) Napiši simbole i elektronske konfiguracije iona 2., 3., 6. i 7. elemenata treće periode periodnog sustava elemenata.

5. Koji je od navedenih kemijskih procesa moguć i ispravno napisan?
A 2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + NO2 + 2H2O
B 2NH4Cl + Ca(OH)2 → 2NH3 + CaCl + 2H2O
C 2NH4Cl + Ca(OH)2 → 2NH3 + CaCl2 + 2H2 + O2
D 2NH4Cl + Ca(OH)2 → 2NH3 + 2CaCO3 + 2HCl
E nijedan

6. Koji od navedenih iona ima najmanji polumjer?
A Al3+
B Mg2+
C Na+

7. U posudi stalnog volumena nalazi se 2 · 103 molova molekula vodika i dvostruko manje molekula kisika. Smjesa je upaljena iskrom, pa je u posudi nastalo 2 · 103 molova vodene pare. Što se dogodilo s tlakom u toj posudi nakon navedene reakcije? Tlak se:
A smanjio
B ostao nepromijenjen
C povećao
D zbog naglog povećavanja tlaka sustav je eksplodirao

8. Zaokruži slovo ispred niza tvari u kojem je kod svih članova niza prisutna i ionska i kovalentna veza.
A jod, kalijev jodid, kalij
B natrijev fosfat, aluminijev sulfat, kalijev nitrit
C ugljikov (IV) oksid, ugljična kiselina, natrijev karbonat
D natrijev klorid, kalcijev nitrid, željezov (II) klorid
E amonijev hidroksid, amonijak, amonijev klorid

9. U smjesi plinova ima 1,2 mola molekula vodika i 0,6 mola molekula dušika. Izračunaj:
A masu smjese
B ukupan broj molekula vodika i dušika
C volumen smjese plinova pri s.u.

10. Napiši formule sljedećih spojeva:
A amonijeva sulfida
B natrijeva hidrogenkarbonata
C octene kiseline
D modre galiceNema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.