subota, 13. rujna 2014.

Sinteza proteina


Bjelančevine ili proteini → najviše različitih funkcija u živom organizmu
 • Građevne tvarikeratin (kosa, dlaka, vuna, perje, rogovi)
 • Vezivne tvarikolagen
 • Zaštitne tvariprotutijela


Proteini polimeri
 • Aminokiseline povezane peptidnom vezom
 

 • Dipeptid → dvije aminokiseline 
 • Oligopeptid → tri do deset aminokiselina 
 • Polipeptid → deset do sto aminokiselina 
 • Proteini → više od sto aminokiselina

Dvadeset aminokiselina u sastavu proteina.

Čovjek → sinteza deset aminokiselina

Esencijalne aminokiseline → potreban unos u organizam


Gen → dio DNA koji nosi informaciju za sintezu proteina i različitih molekula RNA
Genski kod → spona (“način komuniciranja”) između gena i proteina


Ribonukleinska kiselina (RNA)
 • Jezgra
 • Citoplazma
 • Ribosomi → sinteza proteina
 • Jednolančana molekula
 • Šećer riboza
 • Dušična baza uracilTri vrste RNA:
Glasnička RNA (mRNA)
• Izlazi iz jezgre u citoplazmu na ribosome
• Uputa za sintezu proteina

Prijenosna ili transportna RNA (tRNA)
• Prijenos aminokiseline do ribosoma

Ribosomska RNA (rRNA)
• Izgradnja ribosoma

Genski zapis (šifra ili kod) → slijed tri nukleotida (triplet) na molekuli DNA
• Jedan triplet određuje jednu aminokiselinu


Prepisivanje ili transkripcija
 • Početak sinteze proteina
 • Jezgra
 • Prepisivanje kodova s DNA u kodone na mRNA
 • Enzim RNA polimeraza

Prevođenje ili translacija
 • Prevođenje upute s mRNA na redoslijed aminokiselina
 • Ribosom
 • tRNA donosi aminokiseline na ribosom
 • Specifičan triplet dušičnih baza tRNA → antikodon


Prvi kodon → start kodon AUG → metionin
Stop kodon → prekid sinteze proteina
 • UAA
 • UAG
 • UGA

Proces sinteze proteina → jednak u svim živim bićima

Središnja biološka dogma:


Eukarioti
Kodirajuće regije na molekuli DNA → eksoni
Nekodirajuće regije → introni
Izrezivanje instronskih sekvenci
Povezivanje eksona