četvrtak, 4. listopada 2012.

Alkani

• s obzirom na broj atomskih vrsta u molekuli, mogu se smatrati najjednostavnijom skupinom organskih spojeva.

• najvažniji sastojci zemnog plina i nafte
• raniji naziv parafini – potječe od njihovog svojstva da teško reagiraju s drugim elementima i spojevima


STRUKTURA ALKANA

Opća formula

CnH2n+2
n = 1,2,3,4,5......

HOMOLOGNI NIZ ALKANA – niz spojeva među kojima je razlika u strukturi jedna metilenska skupina (– CH2–).

Strukturne formule
• dvodimenzijski prikaz građe spojeva

Strukturna formula propana
Lewisova strukturna formula propana

Formula propana s veznim crticama

H3C – CH2 – CH3 ili CH3CH2CH3
Kondenzirana ili sažeta strukturna formula propana


Molekule su trodimenzijske tvorevine s određenim prostornim razmještajem atoma. Prostorno se mogu prikazati pomoću kalotnih modela (Stuart – Brieglibovih modela), pomoću modela sastavljenih od kuglica i štapića ili pomoću crteža iz kojeg se vidi prostorni razmještaj atoma.


Različit način prikazivanja molekule metana

Vezni kut je međuatomski kut nekog dijela molekule. U molekuli metana svi su jednaki i iznose 109,5°.

Veličina veznih kutova u alkanima i drugim organskim molekulama može se najjednostavnije objasniti teorijom odbijanja elektronskih parova valentne ljuske (engl Valence shell electron pair repulsion, VSPER – teorija). 


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.