srijeda, 13. svibnja 2020.

Mendelova genetika, zadaci gamete i aleli


U ovom filmu, demonstrirat ćemo i objasniti nastanak gameta kod organizama s jednim i dva svojstva.

srijeda, 6. svibnja 2020.

Klasična (Mendelova) genetikaGreogor Mendel postavio je temelje klasične genetike. Razlog upotrebe graška u genetičkim pokusima. Što su to aleli? Razlika između dominantnih i recesivnih alela. Homozigoti i heterozigoti. Način raspisivanja gameta.

četvrtak, 30. travnja 2020.

Odnosi prehrane u biocenoziHranjive tvari unutar ekosustava kruže, dok energija protječe. Podjela organizama na proizvođače (autotrofe) i potrošače (heterotrofe). Podjela autotorfa, s obzirom na izvor energije, na fotosintetske autotrofe i kemoautotrofe. Podjela heterotrofa na biljoždere, mesoždere i sveždere. Trofičke razine u ekosustavu. Razlagači kao posljednja karika u hranidbenom lancu ili mreži. Hranidbeni lanac i hranidbena mreža. Primarna i sekundarna organska proizvodnja.

ponedjeljak, 20. travnja 2020.

Životne zajednicePopulacija je skup jedinki iste vrste koje žive na istom području u određenom vremenu. Biocenoza je skupina jedinki različitih populacija na nekom području. Mikrobiocenoza, fitocenoza i zoocenoza kao sastavni dijelovi biocenoze. Obilježja biocenoze s obzirom na prostorni raspored njezinih članova. Struktura biocenoza ovisi o ekološkim čimbenicima,a na kopnu se mijenja vertikalno (s porastom nadmorske visine) i horizontalno (s porastom geografske širine). Biotop ili stanište.

srijeda, 1. travnja 2020.

Biotički čimbenici 3. dio amenzalizam, predatorstvo


Amenzalizam i antibioza. Penicilin je prvi antibiotik. Predatorstvo kao biološki čimbenik. Prilagodbe predatora i plijena. Aposemija, kriptička obojenost, fitomimeza, Batesova i Müllerova mimikrija.
Biotički čimbenici 2. dio simbiozaŠto su to biotički čimbenici? Ekološka niša kao položaj vrste unutar biocenoze. Podjela biotičkih čimbenika s obzirom na način i rezultat djelovanja. Intraspecijski odnosi između jedinki iste vrste i interspecijski koji se odvijaju između jedinki različitih vrsta. Kompeticija kao biotički čimbenik. Primjeri intraspecijske i interspecijske kompeticije. Alelopatija i biljke.

Biotički čimbenici 1. dio - kompeticija
Što su to biotički čimbenici? Ekološka niša kao položaj vrste unutar biocenoze. Podjela biotičkih čimbenika s obzirom na način i rezultat djelovanja. Intraspecijski odnosi između jedinki iste vrste i interspecijski koji se odvijaju između jedinki različitih vrsta. Kompeticija kao biotički čimbenik. Primjeri intraspecijske i interspecijske kompeticije. Alelopatija i biljke.