utorak, 7. prosinca 2010.

Instrukcije iz kemije - Ionska veza


Ionska veza nastaje spajanjem atoma metala s atomima nemetala.
Elektroni potpuno prelaze s jednog atoma na drugi, pa nastaju ioni (ne zajednički elektronski parovi). 

Energija koja je potrebna da bi se izbacio elektron iz atoma u plinovitom stanju zove se energija ionizacije.
Metali imaju malu energiju ionizacije. Tvore pozitivne ione – katione.


Kationi imaju polumjer manji od polumjera odgovarajućeg atoma.

Nemetali imaju veliki afinitet prema elektronu, pa lagano primaju otpuštene elektrone metala (elektrone će primati lakše zato što imaju veću elektronegativnost).Tvore negativne ione – anione.
Polumjer aniona uvijek je veći od polumjera njegovog atoma (jezgra slabije privlači veći broj elektrona).

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.