nedjelja, 17. listopada 2010.

GRAĐA ATOMA


ATOM je najsitnija čestica elementa koja može kemijski reagirati, a izgrađen je od atomske jezgre i elektronskog omotača i nema naboj.

ATOMSKA JEZGRA izgrađena je od pozitivno nabijenih protona i nenabijenih neutrona.

ELEKTRONSKI OMOTAČ izgrađuju negativno nabijeni elektroni.
PROTON je subatomska čestica mase m = 1,673 x 10-27 kg, naboja Q = + 1,6 x 10-19 C. Nabojni broj protona je 1+.
NEUTRON je neutralna subatomska čestica mase m = 1,675 x 10-27 kg.
ELEKTRONI su čestice čiji je naboj Q = - 1,6 x 10-19 C. Nabojni broj je 1-, a masa zanemarivo mala.
Broj protona u atomskoj jezgri jednak je broju elektrona u elektronskom omotaču.
Atom je definiran ATOMSKIM (protonskim, rednim) i MASENIM (nukleonskim) brojem.

ATOMSKI BROJ (Z) je broj protona sadržanih u atomskoj jezgri, odnosno broj elektrona neutralnog atoma. Vrsta atoma određena je atomskim brojem.
MASENI BROJ (A) jednak je zbroju protona i neutrona u atomskoj jezgri.
Broj protona u atomskoj jezgri određuje vrstu atoma, a elektroni određuju kemijska svojstva elementa.

IZOTOPI su atomi istog elementa koji imaju isti broj protona i elektrona, a različit broj neutrona (isti atomski broj, a različit maseni).

Z = N(p+) = N(e-)  
Z – atomski broj
N(p+) – broj protona
N(e-) – broj elektrona
 
A = N(p+) + N(n)
A – maseni broj
N(n) – broj neutrona

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.