ponedjeljak, 1. studenoga 2010.

INSTRUKCIJE IZ KEMIJE - PERIODIČNOST SVOJSTAVA ELEMENATA

Temelj periodičnosti orbitala čine dva svojstva:
1. Porastom atomskog broja unutar periode atomske orbitale postaju manje i stabilnije.
2. Porastom atomskog broja unutar skupine atomske orbitale postaju veće i nestabilnije.

Osim kemijskih svojstava periodički se mijenjaju i fizička svojstva (polumjer atoma, energija ionizacije).

Polumjer atoma

Polumjeri atoma se u periodi smanjuju od lijeva na desno porastom atomskog broja.
Polumjer atoma kroz skupinu raste s porastom atomskog broja, odozgo prema dolje.


Energija ionizacije

Između protona u jezgri i elektrona u elektronskom omotaču postoji privlačna sila. Dovođenjem određene energije atom prelazi u pobuđeno stanje. Ukoliko je iznos dovedene energije veći elektron se odvaja od atoma i nastaje pozitivno nabijeni atom.
Koliki naboj će imati čestica ovisi o tome koliko je elektrona otpustila.
Energija ionizacije je energija koju je potrebno dovesti atomu da nastane pozitivno nabijeni ion.
Prva energija ionizacije – energija potrebna za udaljavanje prvog elektrona iz električki nenabijene čestice.
Druga energija ionizacije – energija potrebna za udaljavanje drugog elektrona, veća je od prve energije ionizacije.


Porastom atomskog broja kroz periodu raste broj protona u jezgri od lijeva na desno. Porastom naboja jezgre raste i privlačna sila između protona i elektrona.
Energija ionizacije raste unutar periode od 1. do 18. skupine.


Afinitet prema elektronu

Atomi nemetala imaju skoro popunjenu valentnu ljusku i mogu primanjem elektrona postići energetsku povoljniju elektronsku konfiguraciju plemenitog plina (afinitet atoma prema elektronu).
Elektronski afinitet raste unutar periode od 1. prema 18. skupini.
Porastom atomskog borja kroz skupinu afinitet prema elektronu se smanjuje.Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.