utorak, 31. siječnja 2012.

Instrukcije iz kemije - Kemijske promjene II

 

Zakon o očuvanju masa
Ukupna masa svih tvari koje nastaju kemijskom reakcijom jednaka je ukupnoj masi svih tvari koje ulaze u kemijsku reakciju.

Kvalitativnim praćenjem kemijske reakcije utvrđuje se koje su tvari sudjelovale u reakciji.
Kvantitativnim praćenjem kemijske reakcije utvrđuju se množine, odnosno mase tvari koje su sudjelovale u reakciji.

Kemijska reakcija rastavljanja neke čiste tvari na dvije ili više novih tvari naziva se kemijska analiza.
Reakcija kojom od dvije ili više čistih tvari nastaje neka nova čista tvar naziva se kemijska sinteza.

Nepovratna ili ireverzibilna reakcija je reakcija koja teče samo u jednom smjeru.
• reakcija magnezija i klorovodične kiseline
 
Reverzibilna ili povratna reakcija je reakcija koja se pri određenim uvjetima može odvijati u oba smjera.
• sinteza amonijaka

Endotermne reakcije
• reakcije pri kojima se toplina veže (produkti postaju bogatiji energijom od reaktanata jer sustav veže energiju)
• žarenje kalcijevog karbonata


Egzotermne reakcije
• reakcije pri kojima se toplina oslobađa (produkti su siromašniji energijom od reaktanata)
• reakcija kalcijevog oksida i vode 

utorak, 24. siječnja 2012.

Instrukcije iz biologije - FOTOSINTEZA


FOTOSINTEZA

▪ biološki proces u kojem se djelovanjem energije Sunčeve svjetlosti anorganske tvari pretvaraju u organske
▪ svjetlosna energija se pretvara u kemijsku energiju

VIDLJIVI DIO SPEKTRA (380 – 760 nm) – FOTOBIOLOŠKO PODRUČJE
• osim fotosinteze valne duljine ovog dijela spektra uzrokuju i:

FOTOTROPIZMI – zakrivljenja uzrokovana svjetlošću


FOTOTAKSIJE – slobodna lokomotorna gibanja upravljana svjetlošću

FOTOMORFOGENEZE – promjene oblika inducirane svjetlošću

• najaktivnije fotosintetsko tkivo u viših biljaka je mezofil lista
• zelena boja listova potječe od pigmenta klorofila

FOTOSINTETSKI PIGMENTI
U biljkama su prisutnu različiti klorofili (klorofil a, klorofil b), karotenoidi (žuti i narančasti pigmenti), ksantofil (žuti pigment).
Jedino klorofil a može neposredno sudjelovati u pretvorni Sunčeve u kemijsku energiju (ostali pigmenti apsorbiraju svjetlost i prenose energiju na klorofil a).

OSNOVNA STRUKTURA MOLEKULE KLOROFILA
porfirinski sustav sastavljen od četiri pirolska prstena
• u središtu molekule nalazi se atom magnezija
• na porfirin je vezan hidrofobni ugljikovodični lanac (fitol)Fotosinteza se pojednostavljeno može prikazati:

6CO2 + 12H2O + svjetlosna energija → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O


ponedjeljak, 16. siječnja 2012.

Instrukcije iz biologije - BAKTERIJE

NADCARSTVO: PROKARIOTI (Procaryota)
CARSTVO: MONERE (Monera)
ODJELJAK: BAKTERIJE (Bacteria)

Bakterije žive kao pojedinačni organizmi ili u staničnim nakupinama – kolonije.

Kolonija Escherichia coli
 Većina bakterija prisutna je u tri osnovna oblika:
• kuglaste bakterije – KOKI


• štapićasti – BACILI


• spiralni – SPIRILI
Mogu biti u obliku zareza (VIBRIONI) ili SPIROHETE (više zavoja).


U nekih bakterija nakon diobe stanice kćeri mogu ostati povezane u stanične nakupine čiji oblik ovisi o smjeru diobe.
Ako se dioba nekih koki bakterija odvija u jednom smjeru nastaju nakupine u obliku:
▪ parova – DIPLOKOKI


▪ lanaca – STREPTOKOKI


Ako se dioba odvija u dva ili tri smjera nastaju grozdaste nakupine – STAFILOKOKI.


ponedjeljak, 9. siječnja 2012.

Instrukcije iz biologije - VIRUSI II

BOLESTI KOJE UZROKUJU VIRUSI

Biljni virusi imaju RNA, ne prenose se na životinje i ljude, a jedan biljni virus može izazvati infekciju različitih biljnih vrsta.

Virusi životinja i čovjeka sadrže ili RNA ili DNA.

Neke od virusnih bolesti životinja:

bjesnoća
Akutna zarazna bolest središnjeg živčanog sustava svih toplokrvnih životinja i čovjeka. Uzročnik je virus iz porodice Rhabdoviridae, rod Lyssavirus. Uzročnik se nalazi u slini zaražene životinje, a na čovjeka se prenosi ugrizom bolesne životinje. Vrlo česti znakovi bolesti su razdraženost, strah od vode, preosjetljivost kože na propuh i povećano izlučivanje sline. Napredovanjem bolesti mogu se pojaviti grčevi dišnih mišića i drugih dijelova tijela, popraćeni razdražljivošću i manijakalnim ponašanjem.


• herpes
Infekcija uzrokovana virusom Herpes simplex, a karakterizirana je izbijanjem malih, obično bolnih mjehura na površini kože i sluznica.AIDS
Virus HIV-a ima RNA koja je okružena s nekoliko slojeva proteina. Kada uđe u organizam napada T- stanice, čime dovodi do njegove smanjene otpornosti.


• gripa
 

• velike boginje
Velike boginje (variola major) izaziva virus variole koji se prenosi direktnim kontaktom sa zaraženim tjelesnim izlučevinama ili zaraženom osobom.• ospice
• dječja paraliza
• virusni hepatitis

Neki virusi imaju korisnu primjenu. U šumarstvu se koriste umjesto različitih kemijskih sredstava u borbi protiv štetočina, u hortikulturi prilikom uzgoja ukrasnih biljaka sa šarenim cvjetovima i listovima.


Šare na cvjetovima mjesta su infekcije virusima. Na tim mjestima virusi sprječavaju stvaranje pigmenata.


RETROVIRUSI
Skupina virusa koji sadrže RNA, koju pomoću reverzne transkriptaze prevode u DNA.
Ovoj skupini pripadaju virusi uzročnici najtežih bolesti, tumora i HIV (Human Immunodeficiency Virus).

VIROIDI
Viroidi su “gole” molekule RNA koje se također samostalno umnožavaju. Uzrokuju bolesti biljaka (limuna, avokada, krizantema, palmi).

PRIONI
Prioni su složene molekule proteina sa sposobnošću samoreprodukcije. Napadaju živčani sustav životinja i čovjeka. Uzročnici su kravljeg ludila u krava, a u čovjeka kuru bolesti (grčevitog ili smrtonosnog smijeha) i staračke demencije.