subota, 30. travnja 2016.

Građa atoma


Kratki uvod u građu atoma.

utorak, 19. travnja 2016.

Pripreme za državnu maturu iz biologije

Državna matura 2014./2015.
Ljetni rok
Biologija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitna pitanja i odgovori iz biologije

Zaokružite točan odgovor.

1. Koji je dio mikroskopa na slici označen slovom F.?
a) objektiv
b) okular
c) kondenzor
d) zrcalo

Točan odgovor: A


2. Kako se zove znanstvenik koji je uveo dvoimeno nazivlje (binarnu nomenklaturu) u biologiju?
a) Linné
b) Leeuwenhoek
c) Schwann
d) Schleiden

Točan odgovor: A


3. Što je od navedenoga uloga fosfolipida?
a) Ishodišne su molekule u sintezi nekih hormona.
b) Izgrađuju biomembrane u stanici.
c) Služe kao skladište energije u stanici.
d) Ubrzavaju metaboličke procese u citoplazmi.

Točan odgovor: B


4. Slika prikazuje dio stanične membrane. Koje su tvorbe označene na slici slovom F.?
a) fosfolipidi
b) proteini
c) ugljikohidrati
d) kolesteroli

Točan odgovor: B


5. Jedan lanac molekule DNA sadržava 30 % adenina, 35 % citozina i 20 % gvanina. Kolika je zastupljenost adenina u komplementarnome lancu molekule DNA?
a) 15%
b) 20%
c) 30%
d) 35%

Točan odgovor: A


6. U kakvoj se otopini nalazi biljna stanica ako u njoj raste turgor?
a) u hipertoničnoj
b) u hipotoničnoj
c) u prezasićenoj
d) u zasićenoj

Točan odgovor: B


7. Koja od navedenih staničnih tvorba nije zajednička prokariotskoj stanici i eukariotskoj biljnoj stanici?
a) citoplazma
b) ribosom
c) stanična stijenka
d) endoplazmatska mrežica

Točan odgovor: D


8. Što se od navedenoga događa s kromosomima u anafazi I?
a) Kromosomi se despiraliziraju u kromatin.
b) Iz kromatina spiralizacijom nastaju kromosomi.
c) Jednostruki kromosomi putuju na suprotne polove stanice.
d) Dvostruki kromosomi putuju na suprotne polove stanice.

Točan odgovor: D


9. Slika prikazuje dio jedne mejotičke diobe. Koja je faza označena slovom F.?
a) profaza I
b) profaza II
c) metafaza I
d) metafaza II

Točan odgovor: D

  
10. Na koji od navedenih uzročnika bolesti antibiotici neće djelovati?
a) na Herpes simplex 
b) na Escherichia coli 
c) na Streptococcus mutans 
d) na Salmonella typhi 

Točan odgovor: A


11. Koji od navedenih procesa prikazuje slika?
a) transdukciju
b) transkripciju
c) transpiraciju
d) translaciju

Točan odgovor: A


12. Na koji način parazitske bakterije dobivaju energiju potrebnu za život?
a) apsorpcijom sunčeve energije
b) oksidacijom anorganskih spojeva
c) razgradnjom uginulih organizama
d) razgradnjom spojeva stanica domaćina

Točan odgovor: D


13. Kojoj od navedenih skupina pripada alga od koje se dobiva agar?
a) algama kremenjašicama
b) crvenim algama
c) smeđim algama
d) zelenim algama

Točan odgovor: B


14. Koji od navedenih hrvatskih endema pripada carstvu protista/protoktista?
a) velebitska degenija
b) dubrovačka zečina
c) hrvatska sibireja
d) jadranski bračić

Točan odgovor: D


15. Kojoj sistematskoj kategoriji pripada biljka prikazana na slici?
a) jednosupnicama
b) papratnjačama
c) dvosupnicama
d) golosjemenjačama

Točan odgovor: C


16. U koju se najužu sistematsku kategoriju mogu svrstati svi organizmi prikazani na slici?
a) u klještare
b) u uzdušnjake
c) u rakove
d) u člankonošce

Točan odgovor: D


17. Što od navedenoga sadržava krv osobe krvne grupe O Rh+?
a) anti-A i anti-B aglutinine i Rh aglutinogen
b) A i B aglutinogene i Rh aglutinogen
c) anti-A i anti-B aglutinine i Rh aglutinine
d) A i B aglutinogene i Rh aglutinine

Točan odgovor: A


18. Koju vrstu krvne stanice prikazuje slika?
a) trombocit
b) eritrocit
c) granulocit
d) limfocit

Točan odgovor: C

Pripreme za državnu maturu iz biologije

Državna matura 2014./2015.
Ljetni rok
Biologija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitna pitanja i odgovori iz biologije

Zaokružite točan odgovor.

19. Pacijent od rane mladosti mora uzimati inzulin. Koja se od navedenih bolesti liječi opisanom terapijom?
a) konjuktivitis
b) hepatitis
c) dijabetes
d) gastritis

Točan odgovor: C


20. Koncentracija kojega od navedenih hormona se bitno razlikuje kod muškaraca i žena?
a) tiroksina
b) adrenalina
c) inzulina
d) progesterona

Točan odgovor: D


21. Kako se naziva bjelančevina u koži koja sprečava gubitak vode?
a) keratin
b) kolagen
c) melanin
d) aktin

Točan odgovor: A


22. U kojemu dijelu muškoga spolnog sustava sazrijevaju spermiji?
a) u prostati
b) u dosjemenicima
c) u sjemenim kanalićima sjemenika
d) u intersticijskim stanicama sjemenika

Točan odgovor: B


23. Koja tvrdnja opisuje ulogu rodnice?
a) To je mjesto gdje dolazi do oplodnje jajne stanice.
b) To je mišićna cijev koja se tijekom porođaja širi u porođajni kanal.
c) U folikularnoj fazi luči spolne hormone.
d) Stvara menstruacijsku krv ako ne dođe do oplodnje. 

Točan odgovor: B


24. Slika prikazuje građu oka. Koji je dio oka označen na slici slovom F.?
a) rožnica
b) šarenica
c) mrežnica
d) zjenica

Točan odgovor: C


25. Koji redoslijed prikazuje pravilan prijenos podražaja neuronima u refleksnome luku počevši od receptora?
a) osjetilni neuron mehanički neuron međuneuron
b) mehanički neuron međuneuron osjetilni neuron
c) međuneuron osjetilni neuron mehanički neuron
d) osjetilni neuron međuneuron mehanički neuron

Točan odgovor: D


26. Kako se naziva proces prikazan na slici?
a) replikacija
b) restrikcija
c) transkripcija
d) translacija

Točan odgovor: D


27. Slijed je kodona na mRNA sljedeći: UAC GCA UUC. Kakav je bio niz baza na DNA tijekom transkripcije?
a) AUG CGU AAG
b) TUG GCU TTG
c) AUC GCA AAC
d) ATG CGT AAG

Točan odgovor: D 


28. Tijekom mejoze došlo je do mutacije u građi kromosoma pri čemu se dio kromatide odlomio i premjestio na drugi nehomologni kromosom. Kako se naziva takav oblik mutacije?
a) delecija
b) translokacija
c) inverzija
d) duplikacija

Točan odgovor: B


29. Koja od navedenih značajka ukazuje na zajedničko podrijetlo čudnovatoga kljunaša i ptica?
a) šuplje kosti
b) kloaka (nečisnica)
c) rožnate ljuske
d) mliječne žlijezde

Točan odgovor: B


30. Pripadnici koje vrste hominida su prvi izrađivali oruđe?
a) Homo habilis
b) Homo erectus
c) Homo sapiens neanderthalensis
d) Homo sapiens sapiens

Točan odgovor: A


31. Što je od navedenoga atavizam u čovjeka?
a) crvuljak slijepoga crijeva
b) zubi umnjaci
c) povećan broj mliječnih žlijezda
d) mišići za pomicanje dlaka

Točan odgovor: C


32. Koji biom prevladava na geografskome području koje je crvenom bojom označeno na karti?
a) tajga
b) stepa
c) tundra
d) listopadna šuma

Točan odgovor: A


33. Koju ekološku kategoriju čine biljne i životinjske populacije maksimirske listopadne šume?
a) biom
b) biotop
c) biosferu
d) biocenozu

Točan odgovor: D


34. Koji od navedenih kemijskih elemenata u svoj biogeokemijski ciklus kruženja uključuje proces transpiracije?
a) kisik
b) dušik
c) fosfor
d) sumpor

Točan odgovor: A


35. Koji potrošač u prikazanome hranidbenom lancu čini kariku s najvećom biomasom?
a) gusjenica
b) miš
c) zmija
d) grabljivica

Točan odgovor: A


36. Istraživanjem ovisnosti embrionalnoga razvoja pastrve o temperaturi vode utvrđeno je da se pastrve mogu razvijati na temperaturama od 0 °C do 15 °C, a najviše ih se razvije pri temperaturi od 4 °C. Što predstavlja temperatura od 4 °C za embrionalni razvoj pastrve?
a) ekološki minimum
b) ekološki optimum
c) ekološki maksimum
d) ekološku valenciju

Točan odgovor: B


Pripreme za državnu maturu iz biologije ljetni rok 2014./2015.

Državna matura 2014./2015.
Ljetni rok
Biologija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitna pitanja i odgovori iz biologije

Svaki sadržaj označen brojem povežite samo s jednim odgovarajućim sadržajem koji je označen slovom.

37. Svaki navedeni životni proces povežite s odgovarajućom kemijskom reakcijom.
1. vrenje
2. disanje
3. fotosinteza

A. C6H12O6 + enzimi 6 CO2 + 6 H2O + ATP
B. C6H12O6 + 6 O2 + svjetlosna energija 6 CO2 + 6 H2O + ATP
C. C6H12O6 + enzimi 2 C2H5OH + 2 CO2 + ATP
D. 6 CO2 + 12 H2O + svjetlosna energija C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2 
E. C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + ATP

Odgovori:
1 - C
2 - E
3 - D


38. Svaku navedenu skupinu organizama povežite s odgovarajućim tipom stanice.
1. sisavci
2. cijanobakterije
3. stapčarke

A. eukariotska, s hitinskom staničnom stijenkom
B. eukariotska, s celuloznom staničnom stijenkom
C. eukariotska, bez stanične stijenke
D. prokariotska, bez tilakoida u citoplazmi
E. prokariotska, s tilakoidima u citoplazmi

Odgovori:
1 - C
2 - E
3 - A


39. Svaku navedenu skupinu autotrofnih protista/protoktista povežite s odgovarajućim predstavnikom.
1. crvene alge
2. smeđe alge
3. zelene alge

A. cistozira
B. Ceramium
C. cijanobakterija
D. Caulerpa
E. Candida

Odgovori:
1 - B
2 - A
3 - D


40. Svaku navedenu vrstu biljaka povežite s pripadajućom osobinom.
1. bor
2. paprat
3. ivančica

A. Stvara rizoide.
B. Stvara češer.
C. Stvara prokličnicu.
D. Stvara cvat.
E. Stvara soruse.

Odgovori:
1 - B
2 - E
3 - D


41. Svaku navedenu zaštićenu vrstu životinje povežite sa skupinom kojoj pripada.
1. čovječja ribica
2. periska
3. žličarka

A. kolutićavci
B. vodozemci
C. ptice
D. mekušci
E. ribe

Odgovori:
1 - B
2 - D
3 - C


42. Svaki navedeni biogeni element povežite s odgovarajućom ulogom u ljudskome organizmu.
1. jod
2. kalij
3. fosfor

A. Kao sastojak svih aminokiselina izgrađuje bjelančevine i enzime.
B. Kao sastojak hormona štitnjače utječe na metabolizam.
C. Veže kisik u hemoglobinu.
D. Održava membranski potencijal stanica u mirovanju.
E. Sudjeluje u izgradnji biomembrana.

Odgovori:
1 - B
2 - D
3 - E


43. Svaku navedenu vrstu prilagodbe povežite s odgovarajućim primjerom.
1. zaštitna obojenost
2. opominjuća obojenost
3. oponašanje ženke kukca

A. orhideja
B. lane
C. ruža
D. svraka
E. daždevnjak

Odgovori:
1 - B
2 - E
3 - A


44. Svaki navedeni pojam povežite s odgovarajućim značenjem.
1. održivi razvoj
2. biološka raznolikost
3. zaštita prirode

A. bogatstvo gena, vrsta, biocenoza i ekosustava na Zemlji
B. razvoj ljudskoga društva uz što manji negativni utjecaj na prirodu
C. razvoj koji stavlja čovjeka ispred svih ostalih organizama
D. znanost o međusobnoj ovisnosti živih bića te živih bića i neživoga okoliša
E. očuvanje rijetkih i ugroženih organizama, njihovih zajednica i staništa

Odgovori:
1 - B
2 - A
3 - E

Pripreme iz biologije ljetni rok 2014./2015.

Državna matura 2014./2015.
Ljetni rok
Biologija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitna pitanja i odgovori iz biologije

Zadaci kratkih odgovora i zadaci popunjavanja.


45. Stanice pokožice ljubičastoga crvenog luka stavimo u vodovodnu vodu i promatramo pod povećanjem 60 puta. Uočavamo jednolično ljubičasto obojenu tekućinu unutar stanice. Kapaljkom dodamo zasićenu otopinu saharoze na stakalce te je filtrirnim papirom provučemo kroz preparat.

Promatramo promjene koje se događaju u stanicama. Voda počinje izlaziti iz stanice zbog razlike u koncentraciji otopina u stanici i izvan nje. Stanična membrana odvaja se od stanične stijenke, a smanjuje se volumen vakuole i citoplazme.

45.1. Koja je metoda istraživanja stanica primijenjena u tome pokusu?
Odgovor: mikroskopiranje

45.2. Koliko iznosi povećanje okulara ako je povećanje objektiva kojim je promatrana pokožica ljubičastoga crvenog luka 12 puta?
Odgovor: 5 puta

45.3. Kako se naziva proces kojim voda prolazi kroz staničnu membranu?
Odgovor: osmoza, difuzija vode (otapala) kroz polupropusnu membranu

45.4. Što bi se dogodilo ako se stanica luka umjesto u zasićenu otopinu saharoze stavi u zasićenu otopinu natrijeva klorida?
Odgovor: ponovno bi se dogodila plazmoliza, jer je zasićena otopina natrijevog klorida također hipertonična i zbog toga bi voda izlazila iz stanice


46. Slika prikazuje mitozu tjelesne stanice.
46.1. Kako se naziva faza mitoze u kojoj započinje citokineza (dioba citoplazme)?
Odgovor: telofaza

46.2. Kako se naziva faza mitoze u kojoj kromosomi prelaze u kromatin?
Odgovor: telofaza

46.3. Koliko će svaka stanica-kći nastala mitozom prikazanom na slici imati kromosoma?
Odgovor: 4

46.4. Jednom rečenicom objasnite zašto se prikazanom citokinezom mogu dijeliti životinjske, ali ne i biljne stanice.
Odgovor: biljne stanice obavijene su i staničnom stijenkom koja ne dopušta promjenu oblika, zato se ne dijele na prikazani način; životinjske stanice imaju centrosome; nastaje stanična brazda (uvrnuće prema unutra) 


47. Slika prikazuje predstavnike carstva protista/protoktista.
47.1. Kako se naziva organizam prikazan na slici koji pripada isključivo heterotrofnim protistima/protoktistima?
Odgovor: papučica; paramecij, Paramecium

47.2. Kojim je slovom na slici označen organizam čiji su predci bili ishodišna skupina za razvoj i biljaka i životinja?
Odgovor: slovom A

47.3. U koju se skupinu protista/protoktista ubraja organizam koji je na slici označen slovom B.?
Odgovor: u alge

47.4. Koji tip stanice gradi organizme svih protista/protoktista?
Odgovor: eukariotska stanica


48. Slika prikazuje zatvorenu puč.
48.1. Kako se nazivaju stanice puči označene na slici slovom A.?
Odgovor: stanice zapornice

48.2. Što se događa s intenzitetom fotosinteze uslijed zatvaranja puči?
Odgovor: intenzitet fotosinteze se smanjuje.

48.3. Koje organele imaju stanice označene na slici slovom A. za razliku od stanica koje ih okružuju?
Odgovor: kloroplaste

48.4. S koje strane lista se uglavnom nalaze puči većine kritosjemenjača?
Odgovor: na naličju lista, s donje strane, u donjoj epidermi 


49. Slika prikazuje unutarnje organe zeca.
49.1. Navedite jednu osobinu probavnoga sustava zeca koja upućuje na zaključak da je zec biljožder.
Odgovor: duljina tankog crijeva; zubi sjekutići; veličina slijepog crijeva

49.2. Koja žlijezda u probavnome sustavu zeca izlučuje enzime za razgradnju bjelančevina, masti i ugljikohidrata?
Odgovor: gušterača

49.3. Koja skupina kralježnjaka ima zubalo prilagođeno za grizenje, trganje, usitnjavanje i mljevenje hrane?
Odgovor: sisavci

49.4. Članovi nekoga hranidbenog lanca su zec, čagalj i kupus. Koji je od navedenih članova potrošač prvoga reda?
Odgovor: zec


50. Slika prikazuje živčano-hormonsku regulaciju poroda.
50.1. Kojim je slovom označen dio živčanoga sustava žene koji je podražen uslijed mehaničkoga pritiska glavice djeteta na vrat maternice?
Odgovor: A

50.2. Koji hormon stražnjega režnja hipofize izaziva kontrakcije maternice i omogućuje potiskivanje djeteta u porođajni kanal?
Odgovor: oksitocin

50.3. Kojim je događajem označen kraj prvoga porođajnog doba?
Odgovor: pucanjem vodenjaka, istjecanjem plodne vode

50.4. Kako dojenje utječe na koncentraciju gonadotropnih hormona?
Odgovor: inhibira lučenje GTH, smanjuje koncentraciju GTH


Pripreme za državnu maturu iz biologije ljetni rok 2014./2015.

Državna matura 2014./2015.
Ljetni rok
Biologija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitna pitanja i odgovori iz biologije

Zadaci kratkih odgovora i zadaci popunjavanja.


51. Slika prikazuje dišni sustav čovjeka.
51.1. Kojim je slovom na slici označen grkljan?
Odgovor: Označen je slovom A 

51.2. Na koji način pleuralna tekućina omogućuje dišne pokrete?
Odgovor: kohezijskim i adhezijskim silama povezuje (sljepljuje) opne (poplućnicu i porebricu tj. plućne maramice), a time pluća s rebrima i ošitom

51.3. Koji je uzrok difuzije kisika iz alveola u krv?
Odgovor: razlika u parcijalnim tlakovima kisika u krvi i alveolama

51.4. Koja se plućna bolest uzrokovana bakterijom gotovo iskorijenila zahvaljujući sustavnoj imunizaciji koja se provodi od rođenja?
Odgovor: tuberkuloza


52. Katarina i Luka su supružnici normalne pigmentacije kože koji normalno raspoznaju boje. Katarinini su roditelji zdravi homozigoti za pigmentaciju kože i nemaju recesivne gene za daltonizam. Lukin je otac daltonist i albino, a Lukina je majka heterozigot za obje osobine.

Aleli za normalno razlikovanje boja (XD) i daltonizam (Xd) su spolno vezani geni. Aleli koji određuju normalnu pigmentaciju kože (A) ili albinizam (a) dolaze na jednome od parova autosoma.
52.1. Napišite genotipove Katarine i Luke.
Katarinin genotip: XDXD AA
Lukin genotip: XDY Aa

52.2. Napišite moguće genotipove gameta Katarine i Luke za navedena svojstva.
Katarinine gamete: XDA
Lukine gamete: XDA, XDa, YA, Ya

52.3. Prikažite sve moguće genotipove njihove djece za navedena svojstva.
52.4. Može li navedeni bračni par dobiti sina daltonista? Jednom rečenicom obrazložite svoj odgovor.
Odgovor: Ne može, jer je majka dominantan homozigot za daltonizam i svi će sinovi naslijediti taj dominantan alel od nje.


53. Charles Darwin proučavao je različite populacije zeba na Galapagoskome otočju.
53.1. Kako se naziva tip evolucije kojim su nastale brojne vrste zeba iz iste ishodišne linije kao prilagodba različitim uvjetima na otocima?
Odgovor: divergentna evolucija (posljedica adaptivne radijacije)

53.2. Navedite jednu pokretačku silu evolucijskoga procesa.
Odgovor: rekombinacija gena, izolacija, mutacije, genski pomak (drift), prirodna selekcija

53.3. Osim prirodne selekcije ljudi se stoljećima bave i umjetnom selekcijom. Navedite jedan primjer umjetne selekcije u biljaka koje pripadaju jednosupnicama.
Odgovor: umjetna selekcija u rodu pšenica; uzgoj žitarica (kultivirane biljke jednosupnica).

53.4. Što proučava paleontologija?
Odgovor: fosile (okamine); izumrle oblike života; razvoj života u geološkoj prošlosti


54. Slika prikazuje vodeni ekosustav.
54.1. Koja od prikazanih životinja na slici pripada toplokrvnim (homeotermnim) organizmima i ima sposobnost mitarenja?
Odgovor: ptica

54.2. Navedite jednu prilagodbu vidre na predatorstvo.
Odgovor: brzina kretanja u vodi, dobar njuh, oštri zubi, pandže na nogama

54.3. Kako će povećanje broja ptica grabljivica prikazanih na slici utjecati na biomasu žaba?
Odgovor: biomasa žaba će se smanjiti

54.4. Navedite jednu metodu (način) određivanja primarne organske proizvodnje u vodenome ekosustavu prikazanome na slici.
Odgovor: mjerenje koncentracije kisika u vodi; mjerenje potrošnje mineralnih tvari; mjerenje ugradnje radioaktivnih tvari; mjerenje koncentracije klorofila A, mjerenje biomase vodenog bilja itd.