utorak, 21. lipnja 2011.

Instrukcije iz kemije - Osnove kemijskog računa zadaci

5. a) Izračunaj množinu atoma zlata u 0,05 g zlata.
b) Koliko atoma zlata ima u tom uzorku?

m (Au) = 0,05 g = 10-2 kg

n (Au) = ?
N (Au) = ?

a) Množina zlata:


b) Iz množine atoma zlata izračunamo:

 


6. Za uzorak amonijaka mase 0,285 odredi:
a) volumen pri s.u.
b) brojnost molekula amonijaka
c) brojnost atoma vodika u uzorku

m (NH3) = 0,285 g
V0 (NH3) = ?
N (NH3) = ?
N (H) = ?

a) Iz zadane mase amonijaka izračunamo volumen:


b) Pomoću zadane mase izračuna se broj molekula amonijaka:


c) Jedna molekula amonijaka sadrži 1 atom dušika i 3 atoma vodika. Odnos broja molekula amonijaka i atoma vodika:


7. Izračunaj masene udjele svih elemenata u srebrovom kromatu (Ag2CrO4).

8. Izračunaj mase atoma mononuklidnih elemenata: a) natrija b) aluminija c) joda.

9. Kolika je masa uzorka platine ako je množina atoma platine 0,024 mola?

10. Kolika je:
a) množina 
b) masa aluminijevog oksida u uzorku u kojem je broj atoma aluminija 2,5 × 1024?

11. Izračunaj broj atoma dušika i vodika u 20 dm3 amonijaka pri s.u.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.