ponedjeljak, 3. rujna 2012.

Ugljik

Skupina: 14
Perioda: 2
Atomski broj: 6
Relativna atomska masa: 12,0107
Oksidacijski brojevi: -4, +2, +4
Element: nemetal
Talište (°C): 3550
Vrelište (°C): 4827
Elektronegativnost (Paulingova skala): 2,55
Najstabilnija kristalna struktura (pri 20°C): heksagonska
Element u čvrstom stanju
Atomski polumjer (pm): 77,2
Gustoća (g cm-3): 3,51 – dijamant (20°C)
Prva energija ionizacije (kJ mol-1): 1086,46
Druga energija ionizacije (kJ mol-1): 2352,65
Treća energija ionizacije (kJ mol-1): 4620,50

Elektronska konfiguracija: [He] 2s22p2

http://www.carboncycle.biz/element-carbon.html

 IZOTOPI:
 12C
• relativna atomska masa: 12
• maseni udio: 98,90%

13C
• relativna atomska masa: 13,003354838
• maseni udio: 1,10%

14C
• relativna atomska masa: 14,003241988
• maseni udio: *

Od ukupne količine ugljika na Zemlji 99,8% je vezano u mineralima (uglavnom karbonatima – kalcijev i magnezijev karbonat). 0,01% vezano je u živim bićima. U atmosferi se pojavljuje kao ugljikov dioksid (CO2) volumnog udjela 0,033%.
U Svemiru sudjeluje u termonuklearnim reakcijama na tzv. vrućim zvijezdama.
Alotropske modifikacije ugljika su dijamant, grafit, fuleren i amorfni ugljik.
Ugljik (u obliku ugljena) koristi se kao gorivo. Suhom destilacijom ugljena proizvodi se koks. Koks se upotrebljava kao redukcijsko sredstvo u metalurgiji, naročito u proizvodnji željeza. Grafit se upotrebljava u proizvodnji olovaka, u strojarstvu kao mazivo za ležajeve i ključanice, u nuklearnoj industriji za izgradnju nuklearnih reaktora.
Dijamant se koristi za izradu nakita, a zbog svojih svojstava i pri izradi alata za rezanje, bušenje, brušenje i poliranje. Čađa se koristi kao pigment u proizvidnji tinti.
Izotop ugljika (14C) koristi se za određivanje starosti fosila.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.