nedjelja, 19. prosinca 2010.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Ljetni rok 

Ispitna pitanja i odgovori iz biologije

31. Odaberite ispravno poredane čovjekove predke od najstarijega prema najmlađem.
a) Homo erectusHomo sapiensHomo habilis
b) Homo habilisHomo erectus Homo sapiens
c) Homo sapiensHomo habilisHomo erectus
d) Homo erectus Homo habilisHomo sapiens

Točan odgovor: B


32. Odaberite ispravno poredane članove kopnenoga hranidbenoga lanca prema vrhu hranidbene piramide.
a) gusjenica – kupus – kobac – kos
b) kupus – kos – gusjenica – kobac
c) kupus – gusjenica – kos – kobac
d) kobac – kos – gusjenica – kupus

Točan odgovor: C

33. Staničnim strukturama pridružite odgovarajuće uloge.
1. ribosom
2. lizosom
3. mitohondrij
4. centriol

A. spaja kromatide jednoga kromosoma
B. obavlja stanično disanje
C. stvara diobeno vreteno
D. podupire stanicu
E. sintetizira bjelančevine
F. probavlja hranjive tvari

Odgovori:
1 - E
2 - F
3 - B
4 - C


34. Zaraznim česticama pridružite bolesti koje uzrokuju.
1. prion
2. fag
3. HIV
4. HPV

A. kravlje ludilo
B. rak grlića maternice
C. stečena imunodeficijencija
D. ptičja gripa
E. infekcija bakterija
F. mozaična bolest duhana

Odgovori:
1 - A
2 - E
3 - C
4 - B


35. Gljivama pridružite odgovarajuće osobine.
1. kvasac
2. penicilijum
3. vrganj
4. smrčak

A. stvara nositelje sporangija u obliku kista
B. stvara po četiri spore na stapci
C. stvara po osam spora na stapci
D. razmnožava se pupanjem
E. otrovna stapčarka
F. jestiva mješinarka

Odgovori:
1 - D
2 - A
3 - B
4 - F


36. Biljnim tkivima pridružite odgovarajuće uloge.
1. epiderma
2. floem
3. kambij
4. ksilem

A. omogućuje rast u visinu
B. provodi vodu
C. omogućuje skladištenje škroba
D. provodi asimilate
E. omogućuje izmjenu plinova
F. omogućuje rast u širinu

Odgovori:
1 - E
2 - D
3 - F
4 - B


37. Životinjama pridružite skupine kojima pripadaju.
1. pijavica
2. stonoga
3. trakavica
4. zvjezdača

A. svitkovci
B. mekušci
C. člankonošci
D. bodljikaši
E. plošnjaci
F. kolutićavci

Odgovori:
1 - F
2 - C
3 - E
4 - D


38. Probavnim tvarima pridružite odgovarajuće uloge koje obavljaju u probavnome ciklusu.
1. žučne soli
2. pepsin
3. ptijalin
4. lipaza

A. razgradnja triglicerida
B. razgradnja bjelančevina
C. razgradnja celuloze
D. razgradnja škroba
E. hidroliza soli
F. emulzija masti

Odgovori:
1 - F
2 - B
3 - D
4 - A


39. Brojevima kromosoma u stanicama čovjeka pridružite odgovarajući pojam.
1. 23 kromosoma
2. 45 kromosoma
3. 47 kromosoma
4. 69 kromosoma

A. duplikacija
B. poliploidija
C. delecija
D. trisomija
E. haploidija
F. monosomija

Odgovori:
1 - E
2 - F
3 - D
4 - B


40. Ekološkim pojmovima pridružite njihovo značenje.
1. životna zajednica
2. biotop
3. populacija
4. ekosustav

A. stanište na kojem obitava zajednica
B. biocenoza sa staništem
C. skupina jedinki neke vrste na određenome području
D. skup sličnih ekosustava u određenome klimatskome pojasu
E. skup biljnih i životinjskih populacija na nekome području
F. svi ekosustavi na Zemlji

Odgovori:
1 - E
2 - A
3 - C
4 - B

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.