petak, 3. prosinca 2010.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Ljetni rok

Ispitna pitanja i odgovori iz biologije


11. Što je od navedenoga zajedničko svim bakterijama?
a) uzrokuju bolesti
b) razmnožavaju se diobom
c) imaju celuloznu staničnu stijenku
d) heterotrofne su

Točan odgovor: B

12. Koji od navedenih organizama ne pripada u carstvo Protoktista (Protista)?
a) morska salata
b) volvoks
c) gospin vlasak
d) plazmodij

Točan odgovor: C

13. Koji od navedenih protista mijenja način ishrane ovisno o prisutnosti svjetla?
a) zeleni bičaš
b) kišna alga
c) papučica
d) kremenjašica

Točan odgovor: A

14. Koja osobina povezuje gljive i biljke?
a) heterotrofnost
b) glikogen
c) hitinska stijenka
d) izmjena generacija

Točan odgovor: D

15. Što upućuje na srodnost crvenih algi s modrozelenim bakterijama?
a) celulozna stanična stijenka
b) nepokretne rasplodne stanice
c) izmjena spolne i nespolne generacije
d) različiti oblici kloroplasta

Točan odgovor: B

16. Koji od navedenih pojmova točno označuje stablo hrasta?
a) haploidni sporofit
b) diploidni sporofit
c) haploidni gametofit
d) diploidni gametofit

Točan odgovor: B

17. Što će se od navedenoga događati u biljci ako je dobro osvijetljena i ima dovoljno vode?
a) porast turgora u zapornicama
b) zatvaranje puči
c) pregrijavanje listova
d) smanjenje intenziteta transpiracije

Točan odgovor: A

18. Koja je od navedenih vrsta zaštićena u Republici Hrvatskoj?
a) vodenjak
b) vrana
c) zec
d) šaran

Točan odgovor: A

19. Koji je organizam tijekom embrionalnoga razvoja zaštićen amnionom?
a) čovječja ribica
b) pastrva
c) jež
d) smeđa krastača

Točan odgovor: C

20. Odaberite ispravno poredane životinje prema složenosti optjecajnoga sustava od najjednostavnijega prema najsloženijem.
a) bezupka – gujavica – daždevnjak – krokodil
b) krokodil – bezupka – daždevnjak – gujavica
c) gujavica – bezupka – krokodil – daždevnjak
d) daždevnjak – krokodil – gujavica – bezupka

Točan odgovor: A

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.