četvrtak, 9. prosinca 2010.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Ljetni rok


Ispitna pitanja i odgovori iz biologije

21. Koji hormon treba upisati u dijagram na mjesto označeno upitnikom?

a) tiroksin
b) tireotropni
c) trijodtironin
d) timozin

Točan odgovor: B

22. Gdje se nalaze glasnice?
a) u jednjaku
b) u nosu
c) u ustima
d) u grkljanu

Točan odgovor: D

23. Kako se naziva dio nefrona u kojem se događa filtracija?
a) Henleova petlja
b) glomerul
c) silazni krak
d) nakapnica

Točan odgovor: B

24. Gdje se nalazi sinus-atrijski čvor?
a) u desnoj pretklijetki
b) u lijevoj pretklijetki
c) u desnoj klijetki
d) u lijevoj klijetki

Točan odgovor: A

25. U kojem se tkivu/organu događa najopsežniji dio hematopoeze kod čovjeka?
a) u timusu
b) u slezeni
c) u koštanoj srži
d) u leđnoj moždini

Točan odgovor: C

26. Marija je namjerno ubrzano i duboko disala sve dok joj se nije pojavila vrtoglavica. Što se događa u njezinoj krvi?
a) javlja se acidoza
b) javlja se alkaloza
c) smanjuje se koncentracija O2
d) povećava se koncentracija CO2

Točan odgovor: B

27. Odaberite ispravno poredane organe kojima prolazi zrak pri udisaju.
a) dušnice – dušnik – alveole – bronhiole
b) dušnik – dušnice – bronhiole – alveole
c) bronhiole – dušnice – dušnik – alveole
d) dušnice – bronhiole – alveole – dušnik

Točan odgovor: B

28. Koliko različitih fenotipova potomaka nastaje u F2 generaciji kod dihibridnoga križanja s dominacijom?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Točan odgovor: D

29. Koje kromosome sadrži zigota čovjeka?
a) 23 autosoma i 23 spolna kromosoma
b) 44 autosoma i 2 spolna kromosoma
c) 46 autosoma i 2 spolna kromosoma
d) 22 autosoma i 1 spolni kromosom

Točan odgovor: B

30. Znanstvenici su utvrdili da populaciju guštera u Arizoni čine samo ženke. Koja je od navedenih pojava dovela do toga stanja?
a) apomiksija
b) partenogeneza
c) izolacija
d) mutacija

Točan odgovor: B

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.