ponedjeljak, 14. ožujka 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Biologija, jesenski rok


11. Koji od navedenih organizama ne pripada carstvu Monera?
A. laktobacil
B. streptokok
C. mikoplazma
D. peronospora

Točan odgovor: D


12. Gdje se nalazi zrela klica ili embrio biljaka sjemenjača?
A. u usplođu ploda
B. u sjemenci
C. u polenu
D. u plodnici tučka

Točan odgovor: B


13. Koji pojam točno označuje stablo hrasta?
A. haploidni sporofit
B. diploidni sporofit
C. haploidni gametofit
D. diploidni gametofit

Točan odgovor: B


14. Gdje se odvija energetski najvrjedniji dio staničnoga disanja?
A. u staničnoj citoplazmi
B. u matriksu mitohondrija
C. na vanjskoj membrani mitohondrija
D. na unutarnjoj membrani mitohondrija

Točan odgovor: D


15. Što se od navedenoga događa tijekom Krebsova ciklusa?
A. anaerobna razgradnja glukoze
B. nastajanje molekula vode
C. oslobađanje ugljikova(IV) oksida
D. sinteza pirogrožđane kiseline

Točan odgovor: C


16. Mekušci su evolucijski najrazvijenija skupina beskolutićavaca. Koji se organski sustavi prvi put javljaju u mekušaca?
A. višeslojna koža i vanjski kostur
B. optjecajni i dišni sustav
C. prohodno probavilo i živčani sustav
D. osjetila i endokrini sustav

Točan odgovor: B


17. Koji beskralježnjak ima zatvoreni krvotok?
A. jastog
B. pijavica
C. pčela
D. hobotnica

Točan odgovor: B


18. Koji sisavci nemaju razvijenu posteljicu?
A. glodavci
B. primati
C. kukcojedi
D. tobolčari

Točan odgovor: D


19. Koji od navedenih organizama pripada žarnjacima?
A. sipa
B. kvrgavi volak
C. bezupka
D. ušati klobuk

Točan odgovor: D


20. Koja bi od navedenih životinja najlakše preživjela sušu?
A. žuti mukač
B. riđovka
C. daždevnjak
D. čovječja ribica

Točan odgovor: B

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
 
 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.