četvrtak, 10. ožujka 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Biologija, jesenski rok


1. Koja se od navedenih tvari ne će obojiti u plavo pomoću Lugolove otopine?
A. škrobno brašno
B. bjelanjak jajeta
C. neoljuštena riža
D. gomolj krumpira

Točan odgovor: B


2. Između kojih je veza pohranjena energija u ATP-u?
A. adenina i riboze
B. dvaju fosfata
C. riboze i fosfata
D. adenina i fosfata

Točan odgovor: B


3. Vinska mušica (Drozophila melanogaster) ima 8 kromosoma. Koliko će molekula DNA biti u stanici vinske mušice u profazi I. mejoze?
A. 4
B. 8
C. 16
D. 32

Točan odgovor: C


4. Koja je uloga klorofila u fotosintezi?
A. proizvodnja kisika
B. razgradnja organskih spojeva
C. sinteza organskih spojeva
D. vezanje svjetlosne energije

Točan odgovor: D


5. Koju staničnu tvorbu ima biljna, a nema životinjska stanica?
A. staničnu stijenku
B. Golgijevo tijelo
C. centriol
D. ribosom

Točan odgovor: A


6. Iz kojega se zametnoga listića razvijaju kosti i mišići?
A. iz blastocela
B. iz ektoderma
C. iz mezoderma
D. iz endoderma

Točan odgovor: C


7. Odaberite ispravno poredane faze u razvoju nove jedinke nakon oplodnje.
A. zigota – morula – gastrula – blastula
B. morula – blastula – zigota – gastrula
C. morula – zigota – gastrula – blastula
D. zigota – morula – blastula – gastrula

Točan odgovor: D


8. Odaberite ispravno poredane stanične tvorbe razvijene biljne stanice prema veličini od najmanje prema najvećoj.
A. vakuola – ribosom – kloroplast – jezgra
B. ribosom – kloroplast – jezgra – vakuola
C. jezgra – vakuola – ribosom – kloroplast
D. kloroplast – jezgra – vakuola – ribosom

Točan odgovor: B


9. Koja je od navedenih sistematskih kategorija viša od reda?
A. vrsta
B. porodica
C. koljeno
D. rod

Točan odgovor: C


10. U čemu se od navedenoga nalaze simbiontske dušikove bakterije roda Rhizobium?
A. u korijenu djeteline
B. u sjemenci graha
C. u lukovici luka
D. u gomolju krumpira

Točan odgovor: A

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.