subota, 18. lipnja 2011.

Instrukcije iz kemije - Osnove kemijskog računa

Zadaci


1. a) Odredi maseni udio kisika u željezovom (III) oksidu.
b) Izračunaj masu kisika ako je masa željezovog (III) oksida 2,0 kg.

m (Fe2O3) = 2,0 kg
w (O) = ?
m (O) = ?

a) Jedna formulska jedinka željezovog (III) oksida (Fe2O3) sastoji se od 2 atoma željeza i 3 atoma kisika.
Relativna molekulska masa spoja je:

Mr (Fe2O3) = 2 Ar (Fe) + 3 Ar (O) = 159,7

Maseni udio kisika je:
   
b) Prema izrazu za maseni udio vrijedi da je:


2. Brom se sastoji od dvaju izotopa: maseni udio 79 Br je 50,69%, a relativna atomska masa 78,9183. Ostatak je 81Br s relativnom atomskom masom 80,9163.
Izračunaj relativnu atomsku masu prosječnog atoma broma.

Ar (Br) = ?

w (79Br) = 50,69 = 0,5069
Ar (79Br) = 78,9183
w (81Br) = 1 – 0,5069 = 0,4931
Ar (81Br) = 80,9163

Relativna atomska masa prosječnog atoma broma je:
Ar (Br) = w (79Br) × Ar (79Br) + w (81Br) × Ar (81Br) = 0,5069 ×78,9183 + 0,4931 × 80,9163 = 79,904


3. Izračunaj molarnu masu srebra ako je masa atoma srebra 1,79 × 10-22 g.

m (Ag) = 1,79 × 10-22 g
N (Ag) = 1
M (Ag) = ?

 

4. Izračunaj relativnu molekulsku masu sulfatne kiseline (H2SO4).

Mr (H2SO4) = ?

Mr (H2SO4) = 2 × Ar (H) + Ar (S) + 4 × Ar (O) = 2 × 1,008 + 32,06 + 4 × 16,00 = 98,1

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.