četvrtak, 2. lipnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Biologija, jesenski rok

41. Slika A. prikazuje stanicu u trenutku kada smo je stavili u kap vode, a slika B. istu stanicu nakon nekoliko minuta.

41.1. Što se dogodilo sa stanicom dok je stajala u kapi vode (slika B.)?
________________________________________________________

41.2. Kako se naziva vrsta prijenosa kroz membranu koji prikazuje slika?
________________________________________________________

41.3. Kakva je citoplazma stanice na slici A. u odnosu na kap vode?
________________________________________________________

41.4. Jednom rečenicom objasnite zbog čega se dogodila prikazana promjena.
________________________________________________________
________________________________________________________

Odgovori:
41.1. povećao se volumen stanice / u stanicu je ušla voda /stanica je nabubrila …
41.2. Pasivni prijenos / osmoza / difuzija vode kroz polupropusnu (staničnu) membranu
41.3. hipertonična/gušća/više koncentracije
41.4. Voda se giba iz područja gdje je ima više u područje gdje je ima manje / voda se giba iz otopine manje koncentracije u otopinu veće koncentracije / voda se giba iz područja veće slobodne energije (vodnog potencijala) u područje svoje niže slobodne energije (vodnog potencijala) / voda ulazi u stanicu jer je u stanici veća koncentracija otopljenih tvari / zbog razlike u osmotskim tlakovima tih dviju otopina / nastoje se izjednačiti koncentracije


42. Slika prikazuje stanicu u jednoj fazi mitoze.
 
42.1. U kojoj se fazi mitoze nalazi stanica na slici? ________________

Navedite jednu značajku po kojoj je ta faza prepoznatljiva.
__________________________________________________________

42.2. Kako se naziva tvorba koja je na slici označena slovom A.?
__________________________________________________________

42.3. Koliko će kromosoma imati svaka stanica-kći, nastala diobom stanice koja ima 48 kromosoma?
__________________________________________________________

42.4. Jednom rečenicom objasnite razliku u građi metafaznih i anafaznih kromosoma u mitozi.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Odgovori:
42.1. profaza; iz kromatina se oblikuju kromosomi/gubi se jezgrica i jezgrina ovojnica / podijeli se centrosom i dva novonastala putuju na suprotne polove stanice
42.2. centrioli ili centrosom
42.3. svaka će stanica - kćer imati 48 kromosoma
42.4. metafazni kromosomi su dvostruki (imaju 2 kromatide); a anafazni su jednostruki


43. Slika prikazuje životinjsku i bakterijsku stanicu.
 
43.1. Navedite dvije osnovne razlike u građi prikazanih tipova stanica.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

43.2. Navedite dvije zajedničke strukture prokariotske i životinjske stanice.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

43.3. Koja je molekula nositeljica nasljedne upute u bakteriji?
________________________________________________________________
43.4. Koji se organel životinjske stanice tijekom evolucije najvjerojatnije razvio iz aerobne bakterije?
________________________________________________________________ 

Odgovori:
43.1. Prokariotska nema jezgru, umjesto nje ima nukleoid. / Prokariotska stanica nema ni drugih staničnih organela. / Prokariotska stanica ima staničnu stijenku, a životinjska eukariotska stanica nema…
43.2. stanična membrana / ribosomi / citoplazma
43.3. molekula DNA
43.4.mitohondrij


44. Slika prikazuje promjenu broja bakterija u urinu bolesnika. Bolesnik se liječio antibioticima. Proučite sliku i odgovorite na postavljena pitanja.


44.1. Koliko je dana prošlo od infekcije do početka djelovanja antibiotika?
__________________________________________________________

44.2. Jednom rečenicom objasnite koji su mogući uzroci porasta broja bakterija u urinu nakon 16. dana.
__________________________________________________________

44.3. Koja je bakterija mogla izazvati ovakvu zarazu, a inače je normalni simbiont u ljudskim crijevima?
__________________________________________________________

44.4. Kako se naziva prvi antibiotik koji je korišten za liječenje ljudi?
__________________________________________________________

Imenujte znanstvenika koji ga je otkrio.
__________________________________________________________

Odgovori:
44.1. 8 ili 9 dana
44.2. pacijent je prerano prestao uzimati antibiotik /pacijent je neredovito uzimao antibiotik / bakterije su postale rezistentne (otporne) na antibiotik/ možda je nastupila infekcija drugog soja
44.3. Escherichia coli ili E. coli
44.4. penicilin, Fleming


Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.