utorak, 19. travnja 2016.

Pripreme za državnu maturu iz biologije

Državna matura 2014./2015.
Ljetni rok
Biologija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitna pitanja i odgovori iz biologije

Zaokružite točan odgovor.

19. Pacijent od rane mladosti mora uzimati inzulin. Koja se od navedenih bolesti liječi opisanom terapijom?
a) konjuktivitis
b) hepatitis
c) dijabetes
d) gastritis

Točan odgovor: C


20. Koncentracija kojega od navedenih hormona se bitno razlikuje kod muškaraca i žena?
a) tiroksina
b) adrenalina
c) inzulina
d) progesterona

Točan odgovor: D


21. Kako se naziva bjelančevina u koži koja sprečava gubitak vode?
a) keratin
b) kolagen
c) melanin
d) aktin

Točan odgovor: A


22. U kojemu dijelu muškoga spolnog sustava sazrijevaju spermiji?
a) u prostati
b) u dosjemenicima
c) u sjemenim kanalićima sjemenika
d) u intersticijskim stanicama sjemenika

Točan odgovor: B


23. Koja tvrdnja opisuje ulogu rodnice?
a) To je mjesto gdje dolazi do oplodnje jajne stanice.
b) To je mišićna cijev koja se tijekom porođaja širi u porođajni kanal.
c) U folikularnoj fazi luči spolne hormone.
d) Stvara menstruacijsku krv ako ne dođe do oplodnje. 

Točan odgovor: B


24. Slika prikazuje građu oka. Koji je dio oka označen na slici slovom F.?
a) rožnica
b) šarenica
c) mrežnica
d) zjenica

Točan odgovor: C


25. Koji redoslijed prikazuje pravilan prijenos podražaja neuronima u refleksnome luku počevši od receptora?
a) osjetilni neuron mehanički neuron međuneuron
b) mehanički neuron međuneuron osjetilni neuron
c) međuneuron osjetilni neuron mehanički neuron
d) osjetilni neuron međuneuron mehanički neuron

Točan odgovor: D


26. Kako se naziva proces prikazan na slici?
a) replikacija
b) restrikcija
c) transkripcija
d) translacija

Točan odgovor: D


27. Slijed je kodona na mRNA sljedeći: UAC GCA UUC. Kakav je bio niz baza na DNA tijekom transkripcije?
a) AUG CGU AAG
b) TUG GCU TTG
c) AUC GCA AAC
d) ATG CGT AAG

Točan odgovor: D 


28. Tijekom mejoze došlo je do mutacije u građi kromosoma pri čemu se dio kromatide odlomio i premjestio na drugi nehomologni kromosom. Kako se naziva takav oblik mutacije?
a) delecija
b) translokacija
c) inverzija
d) duplikacija

Točan odgovor: B


29. Koja od navedenih značajka ukazuje na zajedničko podrijetlo čudnovatoga kljunaša i ptica?
a) šuplje kosti
b) kloaka (nečisnica)
c) rožnate ljuske
d) mliječne žlijezde

Točan odgovor: B


30. Pripadnici koje vrste hominida su prvi izrađivali oruđe?
a) Homo habilis
b) Homo erectus
c) Homo sapiens neanderthalensis
d) Homo sapiens sapiens

Točan odgovor: A


31. Što je od navedenoga atavizam u čovjeka?
a) crvuljak slijepoga crijeva
b) zubi umnjaci
c) povećan broj mliječnih žlijezda
d) mišići za pomicanje dlaka

Točan odgovor: C


32. Koji biom prevladava na geografskome području koje je crvenom bojom označeno na karti?
a) tajga
b) stepa
c) tundra
d) listopadna šuma

Točan odgovor: A


33. Koju ekološku kategoriju čine biljne i životinjske populacije maksimirske listopadne šume?
a) biom
b) biotop
c) biosferu
d) biocenozu

Točan odgovor: D


34. Koji od navedenih kemijskih elemenata u svoj biogeokemijski ciklus kruženja uključuje proces transpiracije?
a) kisik
b) dušik
c) fosfor
d) sumpor

Točan odgovor: A


35. Koji potrošač u prikazanome hranidbenom lancu čini kariku s najvećom biomasom?
a) gusjenica
b) miš
c) zmija
d) grabljivica

Točan odgovor: A


36. Istraživanjem ovisnosti embrionalnoga razvoja pastrve o temperaturi vode utvrđeno je da se pastrve mogu razvijati na temperaturama od 0 °C do 15 °C, a najviše ih se razvije pri temperaturi od 4 °C. Što predstavlja temperatura od 4 °C za embrionalni razvoj pastrve?
a) ekološki minimum
b) ekološki optimum
c) ekološki maksimum
d) ekološku valenciju

Točan odgovor: B


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.