utorak, 19. travnja 2016.

Pripreme za državnu maturu iz biologije ljetni rok 2014./2015.

Državna matura 2014./2015.
Ljetni rok
Biologija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitna pitanja i odgovori iz biologije

Svaki sadržaj označen brojem povežite samo s jednim odgovarajućim sadržajem koji je označen slovom.

37. Svaki navedeni životni proces povežite s odgovarajućom kemijskom reakcijom.
1. vrenje
2. disanje
3. fotosinteza

A. C6H12O6 + enzimi 6 CO2 + 6 H2O + ATP
B. C6H12O6 + 6 O2 + svjetlosna energija 6 CO2 + 6 H2O + ATP
C. C6H12O6 + enzimi 2 C2H5OH + 2 CO2 + ATP
D. 6 CO2 + 12 H2O + svjetlosna energija C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2 
E. C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + ATP

Odgovori:
1 - C
2 - E
3 - D


38. Svaku navedenu skupinu organizama povežite s odgovarajućim tipom stanice.
1. sisavci
2. cijanobakterije
3. stapčarke

A. eukariotska, s hitinskom staničnom stijenkom
B. eukariotska, s celuloznom staničnom stijenkom
C. eukariotska, bez stanične stijenke
D. prokariotska, bez tilakoida u citoplazmi
E. prokariotska, s tilakoidima u citoplazmi

Odgovori:
1 - C
2 - E
3 - A


39. Svaku navedenu skupinu autotrofnih protista/protoktista povežite s odgovarajućim predstavnikom.
1. crvene alge
2. smeđe alge
3. zelene alge

A. cistozira
B. Ceramium
C. cijanobakterija
D. Caulerpa
E. Candida

Odgovori:
1 - B
2 - A
3 - D


40. Svaku navedenu vrstu biljaka povežite s pripadajućom osobinom.
1. bor
2. paprat
3. ivančica

A. Stvara rizoide.
B. Stvara češer.
C. Stvara prokličnicu.
D. Stvara cvat.
E. Stvara soruse.

Odgovori:
1 - B
2 - E
3 - D


41. Svaku navedenu zaštićenu vrstu životinje povežite sa skupinom kojoj pripada.
1. čovječja ribica
2. periska
3. žličarka

A. kolutićavci
B. vodozemci
C. ptice
D. mekušci
E. ribe

Odgovori:
1 - B
2 - D
3 - C


42. Svaki navedeni biogeni element povežite s odgovarajućom ulogom u ljudskome organizmu.
1. jod
2. kalij
3. fosfor

A. Kao sastojak svih aminokiselina izgrađuje bjelančevine i enzime.
B. Kao sastojak hormona štitnjače utječe na metabolizam.
C. Veže kisik u hemoglobinu.
D. Održava membranski potencijal stanica u mirovanju.
E. Sudjeluje u izgradnji biomembrana.

Odgovori:
1 - B
2 - D
3 - E


43. Svaku navedenu vrstu prilagodbe povežite s odgovarajućim primjerom.
1. zaštitna obojenost
2. opominjuća obojenost
3. oponašanje ženke kukca

A. orhideja
B. lane
C. ruža
D. svraka
E. daždevnjak

Odgovori:
1 - B
2 - E
3 - A


44. Svaki navedeni pojam povežite s odgovarajućim značenjem.
1. održivi razvoj
2. biološka raznolikost
3. zaštita prirode

A. bogatstvo gena, vrsta, biocenoza i ekosustava na Zemlji
B. razvoj ljudskoga društva uz što manji negativni utjecaj na prirodu
C. razvoj koji stavlja čovjeka ispred svih ostalih organizama
D. znanost o međusobnoj ovisnosti živih bića te živih bića i neživoga okoliša
E. očuvanje rijetkih i ugroženih organizama, njihovih zajednica i staništa

Odgovori:
1 - B
2 - A
3 - E

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.