utorak, 19. travnja 2016.

Pripreme za državnu maturu iz biologije ljetni rok 2014./2015.

Državna matura 2014./2015.
Ljetni rok
Biologija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitna pitanja i odgovori iz biologije

Zadaci kratkih odgovora i zadaci popunjavanja.


51. Slika prikazuje dišni sustav čovjeka.
51.1. Kojim je slovom na slici označen grkljan?
Odgovor: Označen je slovom A 

51.2. Na koji način pleuralna tekućina omogućuje dišne pokrete?
Odgovor: kohezijskim i adhezijskim silama povezuje (sljepljuje) opne (poplućnicu i porebricu tj. plućne maramice), a time pluća s rebrima i ošitom

51.3. Koji je uzrok difuzije kisika iz alveola u krv?
Odgovor: razlika u parcijalnim tlakovima kisika u krvi i alveolama

51.4. Koja se plućna bolest uzrokovana bakterijom gotovo iskorijenila zahvaljujući sustavnoj imunizaciji koja se provodi od rođenja?
Odgovor: tuberkuloza


52. Katarina i Luka su supružnici normalne pigmentacije kože koji normalno raspoznaju boje. Katarinini su roditelji zdravi homozigoti za pigmentaciju kože i nemaju recesivne gene za daltonizam. Lukin je otac daltonist i albino, a Lukina je majka heterozigot za obje osobine.

Aleli za normalno razlikovanje boja (XD) i daltonizam (Xd) su spolno vezani geni. Aleli koji određuju normalnu pigmentaciju kože (A) ili albinizam (a) dolaze na jednome od parova autosoma.
52.1. Napišite genotipove Katarine i Luke.
Katarinin genotip: XDXD AA
Lukin genotip: XDY Aa

52.2. Napišite moguće genotipove gameta Katarine i Luke za navedena svojstva.
Katarinine gamete: XDA
Lukine gamete: XDA, XDa, YA, Ya

52.3. Prikažite sve moguće genotipove njihove djece za navedena svojstva.
52.4. Može li navedeni bračni par dobiti sina daltonista? Jednom rečenicom obrazložite svoj odgovor.
Odgovor: Ne može, jer je majka dominantan homozigot za daltonizam i svi će sinovi naslijediti taj dominantan alel od nje.


53. Charles Darwin proučavao je različite populacije zeba na Galapagoskome otočju.
53.1. Kako se naziva tip evolucije kojim su nastale brojne vrste zeba iz iste ishodišne linije kao prilagodba različitim uvjetima na otocima?
Odgovor: divergentna evolucija (posljedica adaptivne radijacije)

53.2. Navedite jednu pokretačku silu evolucijskoga procesa.
Odgovor: rekombinacija gena, izolacija, mutacije, genski pomak (drift), prirodna selekcija

53.3. Osim prirodne selekcije ljudi se stoljećima bave i umjetnom selekcijom. Navedite jedan primjer umjetne selekcije u biljaka koje pripadaju jednosupnicama.
Odgovor: umjetna selekcija u rodu pšenica; uzgoj žitarica (kultivirane biljke jednosupnica).

53.4. Što proučava paleontologija?
Odgovor: fosile (okamine); izumrle oblike života; razvoj života u geološkoj prošlosti


54. Slika prikazuje vodeni ekosustav.
54.1. Koja od prikazanih životinja na slici pripada toplokrvnim (homeotermnim) organizmima i ima sposobnost mitarenja?
Odgovor: ptica

54.2. Navedite jednu prilagodbu vidre na predatorstvo.
Odgovor: brzina kretanja u vodi, dobar njuh, oštri zubi, pandže na nogama

54.3. Kako će povećanje broja ptica grabljivica prikazanih na slici utjecati na biomasu žaba?
Odgovor: biomasa žaba će se smanjiti

54.4. Navedite jednu metodu (način) određivanja primarne organske proizvodnje u vodenome ekosustavu prikazanome na slici.
Odgovor: mjerenje koncentracije kisika u vodi; mjerenje potrošnje mineralnih tvari; mjerenje ugradnje radioaktivnih tvari; mjerenje koncentracije klorofila A, mjerenje biomase vodenog bilja itd. 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.