četvrtak, 9. kolovoza 2012.

LitijSkupina: 1
Perioda: 2
Atomski broj: 3
Relativna atomska masa: 6,941
Oksidacijski brojevi: -1, +1
Element: metal
Talište (°C): 180,54
Vrelište (°C): 1342
Elektronegativnost (Paulingova skala): 0,98
Najstabilnija kristalna struktura (pri 20°C): prostorno centrirana kubična
Element u čvrstom stanju
Atomski polumjer (pm): 152
Gustoća (g cm-3): 0,534 (20°C)
Prva energija ionizacije (kJ mol-1): 520,23
Druga energija ionizacije (kJ mol-1): 7298,22
Treća energija ionizacije (kJ mol-1): 11815,13

 Elektronska konfiguracija: [He] 2s1

Otkriće: Johan August Arfwedson (1817.)

 
http://easycalculation.com/chemistry/elements/test.php?name=lithium

IZOTOPI:
6Li
• relativna atomska masa: 6.0151223
• maseni udio: 7,5%

7Li
• relativna atomska masa: 7.0160040
• maseni udio: 92,5%

 Litij je najlakši od svih poznatih metala. Mali polumjer atoma i još manji polumjer iona uzrokuju veću jakost metalne veze u kristalnoj rešetki u odnosu na ostale alkalijske metale.
Najmanje je reaktivan od svih alkalijskih metala.
Litije je mekani, srebrno bijeli metal koji sporo reagira s kisikom iz zraka.
Litij je relativno rijedak element, no vrlo rasprostranjen. Maseni udio litija u Zemljinoj kori je 0,0065%. Najčešće se javlja u nekim silikatima (tinjci) i fosfatima.
Litij i njegovi spojevi plamen daju plamenu intenzivno crvenu boju.


Elementarni litij i njegovi spojevi imaju široku upotrebu, u metalurgiji, analitičkoj kemiji. Zbog visokog toplinskog kapaciteta litij se koristi kao sastojak maziva (litijeva mast).


Litijevi spojevi (litijev karbonat) koriste se u medicini kao antidepresivi, npr. u liječenju duševnih bolesti kao što je biolarni poremećaj.
Izotopi litija korišteni su u proizvodnji litijeve bombe.
Također se upotrebljava za izradu specijalnih stakala i keramike. Zbog svog velikog elektrokemijskog potencijala koristi se kao anoda u baterijama.
Malim dodatkom litija poboljšavaju se mehaničke osobine aluminija i korozijska postojanost magnezija.Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.