srijeda, 1. kolovoza 2012.

Vodik


Skupina: 1
Perioda: 1
Atomski broj: 1
Relativna atomska masa: 1,00794
Oksidacijski brojevi: +1, -1
Element: nemetal
Talište (°C): -259,34
Vrelište (°C): 252,87
Elektronegativnost (Paulingova skala): 2,2
Najstabilnija kristalna struktura (pri 20°C): heksagonska
Element u plinovitom stanju
Atomski polumjer (pm): 37,3
Gustoća (g L-1): 0,08988 (plinovito stanje, 0°C)
Prva energija ionizacije (kJ mol-1): 1312,0

Elektronska konfiguracija: 1s1

Otkriće: Henry Cavendish (1766.)

http://images-of-elements.com/hydrogen.jpg

IZOTOPI:
1H (procij)
• relativna atomska masa: 1,007825032
• maseni udio: 99,985%

2H (deuterij)
• relativna atomska masa: 2,014101778
• maseni udio: 0,015%

3H (tricij)
• relativna atomska masa: 3.016049268

Uzimajući u obzir cijeli svemir čini se da je vodik izrazito najrasprostranjeniji element. Zvijezde su uglavnom sastavljene od vodika (maseni udio oko 90%). Na Zemlji je vodik znatno rjeđi, što je posljedica manje Zemljine gravitacije u odnosu na zvijezde (gravitacija je premalena da zadrži lake molekule vodika). Vodik kao elementarna tvar na Zemlji dolazi samo u najvišim slojevima atmosfere i kao sastavni dio vulkanskih plinova.

U laboratoriju se vodik najčešće dobiva u Kippovu aparatu reakcijom cinka i razrijeđene kloridne ili sulfatne kiseline:

Zn(s) + 2H+ → Zn2+ + H2(g)

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.