subota, 5. ožujka 2016.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2014./2015.
Jesenski rok
Biologija


Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitna pitanja i odgovori iz biologije


Svaki sadržaj označen brojem povežite samo s jednim odgovarajućim sadržajem koji je označen slovom.

37. Svaku navedenu metaboličku reakciju povežite s odgovarajućim dijelom eukariotske stanice u kojemu se događa.
1. svjetlosne reakcije fotosinteze
2. oksidativna fosforilacija (dišni lanac)
3. alkoholno vrenje

A. citoplazma
B. jezgra
C. lizosom
D. mitohondrij
E. kloroplast

Odgovori:
1 – E
2 – D
3 – A


38. Svako carstvo povežite s odgovarajućom vrstom.
1. carstvo protista/protoktista
2. carstvo gljiva (Fungi)
3. carstvo biljaka (Plantae)

A. klamidomonas
B. pepelnica
C. gatalinka
D. Escherichia coli
E. poljska preslica

Odgovori:
1 – A
2 – B
3 – E


39. Svaku navedenu skupinu heterotrofnih protista/protoktista povežite s odgovarajućom osobinom.
1. truskavci
2. korjenonošci
3. trepetljikaši

A. Pokreću se lažnim nožicama (pseudopodijima).
B. Crvenom očnom pjegom registriraju svjetlost.
C. Žive isključivo parazitskim načinom života.
D. Tijelo im je citoplazmatska masa sa staničnom
stijenkom.
E. Imaju stanična usta i stanično ždrijelo.

Odgovori:
1 – C
2 – A
3 – E


40. Svaki navedeni biljni organ povežite s odgovarajućom ulogom.
1. cvijet
2. plod
3. list

A. Obavlja asimilaciju i transpiraciju.
B. Štiti sjemenku i pomaže u rasprostiranju.
C. Učvršćuje nadzemne dijelove biljke.
D. U simbiozi s bakterijama veže dušik.
E. Omogućuje oplodnju i privlači kukce.

Odgovori:
1 – E
2 – B
3 – A


41. Svaku navedenu zaštićenu vrstu životinja povežite sa skupinom kojoj pripada.
1. šišmiš
2. riđovka
3. prstac

A. kolutićavci
B. gmazovi
C. mekušci
D. sisavci
E. ptice

Odgovori:
1 – D
2 – B
3 – C


42. Svaki navedeni poremećaj povežite s nedostatkom odgovarajućega vitamina.
1. rahitis
2. noćna sljepoća
3. beriberi

A. nedostatak vitamina A
B. nedostatak vitamina B
C. nedostatak vitamina C
D. nedostatak vitamina D
E. nedostatak vitamina E

Odgovori:
1 – D
2 – A
3 – B


43. Svaku navedenu granu biologije povežite s odgovarajućim primjerom dokaza evolucije.
1. embriologija
2. poredbena anatomija
3. biogeografija

A. enzimi čovjekolikih majmuna
B. ostatci stromatolita
C. flora i fauna Australije
D. zametci gmazova, ptica i sisavaca
E. krila ptica i krila šišmiša

Odgovori:
1 – D
2 – E
3 – C


44. Svako navedeno djelovanje čovjeka na ekosustave Republike Hrvatske povežite sa životinjom koja je zbog toga djelovanja među najugroženijima.
1. melioracija
2. sječa šuma
3. uništavanje prirodnih plaža

A. bjeloglavi sup
B. žličarka
C. tuna
D. ris
E. sredozemna medvjedica

Odgovori:
1 – B
2 – D
3 – E

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.