subota, 5. ožujka 2016.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2014./2015.
Jesenski rok
Biologija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispitna pitanja i odgovori iz biologije

Zaokružite točan odgovor.

1. Što od navedenoga predstavlja jezero na organizacijskoj razini živoga svijeta?
a) populaciju
b) ekosustav
c) biom
d) biosferu

Točan odgovor: B

2. Ukupno je povećanje svjetlosnoga mikroskopa 400 puta. Povećanje objektiva je 40 puta. Koliko iznosi povećanje okulara svjetlosnoga mikroskopa?
a) 0,1 puta
b) 10 puta
c) 100 puta
d) 1000 puta

Točan odgovor: B

3. U kojemu su od navedenih redoslijeda pravilno poredane etape znanstvenoga istraživanja koje prethode zaključku?
a) pretpostavka (hipoteza) – obrada rezultata – eksperiment
b) eksperiment – obrada rezultata – pretpostavka (hipoteza)
c) eksperiment – pretpostavka (hipoteza) – obrada rezultata
d) pretpostavka (hipoteza) – eksperiment – obrada rezultata

Točan odgovor: D

4. Kojoj skupini lipida pripada prikazana molekula?

a) fosfolipidima
b) steroidima
c) uljima
d) mastima

Točan odgovor: C

5. Kako se pravilno orijentiraju molekule fosfolipida tijekom izgradnje biomembrane?
a) tvore dvosloj, hidrofilni dijelovi molekula okrenuti su jedni prema drugima
b) tvore dvosloj, hidrofobni dijelovi molekula okrenuti su jedni prema drugima
c) u jednome sloju, hidrofilni dijelovi molekula okrenuti su prema citoplazmi
d) u jednome sloju, hidrofobni dijelovi molekula okrenuti su prema citoplazmi

Točan odgovor: B

6. Jedan lanac molekule DNA sadržava 10 % gvanina, 35 % timina i 20 % adenina. Kolika je zastupljenost gvanina u komplementarnome lancu molekule DNA?
a) 15 %
b) 20 %
c) 30 %
d) 35 %

Točan odgovor: D

7. Koja se stanična tvorba opisuje modelom „tekućega mozaika”?
a) stanična stijenka
b) kloroplast
c) stanična membrana
d) vakuola

Točan odgovor: C

8. Broj je kromosoma epitelne stanice magarca 62. Koliki će biti broj molekula DNA nakon telofaze u svakoj novonastaloj stanici?
a) 31
b) 62
c) 93
d) 124

Točan odgovor: B

9. Slika prikazuje dio jedne mejotičke diobe. Koja je faza označena slovom F.?
a) anafaza I
b) anafaza II
c) telofaza I
d) telofaza II

Točan odgovor: B

10. Koja je od navedenih struktura bakterijske stanice izgrađena od peptidoglikana (mureina)?
a) stanična membrana
b) stanična stijenka
c) kapsula
d) nukleoid

Točan odgovor: B

11. Odaberite točan opis procesa transformacije bakterija koji je prikazan na slici.
a) prenošenje gena iz bakterije u bakteriju s pomoću virusa
b) umnožavanje nukleoida replikacijom DNA
c) ugradnja dijelova nukleoida iz nežive bakterije u živu
d) prenošenje plazmida iz jedne bakterije u drugu

Točan odgovor: C

12. Na koji način kemoautotrofne bakterije dobivaju energiju potrebnu za sintezu organskih spojeva?
a) apsorpcijom sunčeve energije
b) oksidacijom anorganskih spojeva
c) razgradnjom uginulih organizama
d) razgradnjom spojeva stanica domaćina

Točan odgovor: B

13. Slika prikazuje hranjenje amebe. Na koji je način hranjiva čestica F. unesena u stanicu?
a) difuzijom
b) osmozom
c) endocitozom
d) egzocitozom

Točan odgovor: C

14. Koji od navedenih protista/protoktista nije parazit na čovjeku?
a) plazmodijum malarije
b) trihomonas
c) zelena euglena
d) srdoboljna ameba

Točan odgovor: C

15. Kakav će biti endosperm cvjetnice nakon oplodnje?
a) haploidan
b) diploidan
c) triploidan
d) tetraploidan

Točan odgovor: C

16. Kojoj skupini životinja naizmjenično stezanje i opuštanje prstenastih i uzdužnih mišića omogućuje kretanje?
a) kukcima
b) rakovima
c) kružnoustama
d) kolutićavcima

Točan odgovor: D

17. Što sadržava krv osobe krvne grupe A Rh
+?
a) anti-A aglutinin i Rh aglutinin
b) anti-A aglutinin i Rh aglutinogen
c) aglutinogen A i Rh aglutinin
d) aglutinogen A i Rh aglutinogen

Točan odgovor: D

18. Koji od navedenih organa nije moguće transplantirati?
a) jetru
b) kožu
c) bubreg
d) pužnicu

Točan odgovor: D

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.