nedjelja, 2. siječnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Ljetni rok

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Zadaci kratkih odgovora i zadaci dopunjavanja

41. Slika prikazuje kloroplast
41.1. Koje eukariotske stanice sadrže kloroplaste?
Biljne stanice

41.2. Koji se proces događa u kloroplastima? 
Fotosinteza

41.3. Kako se naziva dio kloroplasta na slici označen slovom A?

Grana tilakoidi ili tilakoidi

41.4. Iz čega su se, prema teoriji o endosimbiozi, razvili kloroplasti?
Iz modrozelenih bakterija (cijanobakterija).


42. Slika prikazuje stanicu u jednoj fazi mitoze.


42.1. U kojoj se fazi mitoze nalazi stanica na slici?
U metafazi

Navedite jednu značajku po kojoj je ta faza prepoznatljiva.
Kromosomi su smješteni u ekvatorijalnoj ravnini stanice. Maksimalno spiralizirani kromosomi tvore metafaznu ploču.

42.2. Kako se naziva tvorba koja je na slici označena slovom A?
Centriol ili centrosom.

Koja je njezina uloga u mitozi?
Tvorba diobenog vretena.

42.3. Što je kariotip?
Kromosomska garnitura određene vrste.

42.4. Jednom rečenicom objasnite koja je uloga mitoze u živim bićima.
Omogućuje rast organizama ili omogućuje zamjenu istrošenih stanica… 43. Slika prikazuje pet carstava živih bića.
43.1. Navedite imena carstava sa slike.
A. Gljive
B. Biljke
C. Monera (Archebacteria, Eubacteria)
D. Životinje
E. Protista ili Protoktista

43.2. Kojim su slovom/slovima na slici označeni prokariotski organizmi?
C

43.3. Kako se naziva osnovna taksonomska (sistematska) kategorija?
Vrsta

43.4. Navedite po jednog predstavnika iz svakog prikazanog carstva.
A. vrganj
B. jela
C. Escherichia coli
D. pastrva
E. euglena
 44. Slika prikazuje promjenu broja bakterija u likvoru bolesnika . Bolesnik se liječio antibioticima. Proučite sliku i odgovorite na postavljena pitanja.


44.1. Kojega je dana počeo djelovati antibiotik?
12. ili 13. dan

44.2. Jednom rečenicom objasnite koji su mogući uzroci porasta broja bakterija u likvoru nakon 24. dana.
Bolesnik je prerano prestao uzimati antibiotik ili su bakterije postale otporne na antibiotik.

44.3. Kojim će se krvnim tjelešcima povećati brojnost nakon što je osoba zaražena bakterijama?
Leukocitima

44.4. Kako se zove znanstvenik koji je dokazao da su mikroorganizmi uzročnici zaraznih bolesti?
Louis Pasteur


45. Slika prikazuje kruženje dušika u prirodi?

45.1. Dušik je značajan biogeni element. Navedite jednu organsku molekulu u koju se dušik ugrađuje.
U aminokiseline (ili proteine ili nukleinske kiseline).

45.2. Kako se naziva proces koji na slici provode bakterije označene slovom A?
Nitrifikacija ili oksidacija amonijaka do nitrita i nitrata.

45.3. Jednom rečenicom objasnite zašto muharke mogu rasti na tlu siromašnome dušikovim spojevima?
U korijenu mahunarki žive simbiotske dušikove bakterije koje mogu vezati atmosferski dušik i pretvarati ga u spojeve koje koristi biljka.

45.4. Navedite dvije biljke mesožderke.

1. venerina muholovka
2. rosika

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.