ponedjeljak, 10. siječnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Ljetni rok
Biologija

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Zadaci kratkih odgovora i zadaci dopunjavanja


51. Slika prikazuje unutarnje ženske spolne organe.
51.1. Kojim je slovom na slici označen jajovod?
A
Navedite dvije uloge jajovoda.
U jajovodima se događa oplodnja . Provodi jajnu stanicu (zametak) u maternicu.

51.2. Kako se naziva faza menstrualnog ciklusa (ovarijskog) ciklusa u kojoj je endometrij maternice najrazvijeniji (najdeblji)?
Sekrecijska faza

51.3. Karcinom maternice je jedan od najučestalijih karcinoma u žene. Na kojem se dijelu maternice najčešće razvija?
Na grliću (cerviksu) vrata maternice

Koja je najpoznatija metoda koja doprinosi ranom otkrivanju ovog oblika raka?
Papa – test

51.4. Navedite dvije mjere koje smanjuju rizik obolijevanja od spolnih prenosivih bolesti.
1. mjera: redovita higijena spolnih organa
2. mjera: upotreba prezervativa pri spolnom odnosu


52. Slika prikazuje niz kodona na mRNA.

52.1. Navedeni niz kodona na mRna nosi uputu za neki peptid. Uz pomoć tablice napišite redoslijed aminokiselina u tome peptidu.
Met – Arg – Pro – Tyr


52.2. Kako se naziva proces u kojem se aminokiseline povezuju u protein na ribosomu prema redoslijedu zapisanome u mRNA?
Prevođenje ili translacija

52.3. Kako se naziva veza kojom se povezuju aminokiseline?
Peptidna veza.

52.4. Kako se naziva triplet na tRNA koji je komplementaran kodonu u mRNA?
Antikodon


53. Slika prikazuje par homolognih kromosoma tijekom mejoze. Na kromosomima je naznačen položaj alelnih gena za dvije osobine dlake neke životinje. Slovo D označava dugu dlaku, a d kratku, dok slovo E označava crnu boju dlake, a e bijelu.

53.1. Napišite genotip organizma za dva prikazana svojstva prije udvostručenja DNA.
DdEe

53.2. Napišite sve moguće genotipove gameta koje će nastati na kraju II. mejotičke diobe ako se dogodio crossing over na način prikazan na slici.
DE, De, dE, de

53.3. Kakav će biti fenotip jedinke genotipa ddEe?
Dlaka će biti kratka i crne boje.

53.4. Napišite genotipove gameta koje bi nastale na kraju II. Mwjotičke diobe u slučaju da se nije dogodio crossing over.
DE, de


54. Katarina i Luka su supružnici normalne boje kože koji normalno raspoznaju boje. Katarinin otac je daltonist i albino. Lukini roditelji su zdravi homozigoti.
Aleli za normalno ralikovanje boja (XD) i daltonizam (Xd) su spolno vezani geni. Aleli koji određuju normalnu pigmentaciju kože (A) ili albinizam (a) dolaze na jednome od parova autosoma.

54.1. Napišite genotipove Katarine i Luke,
Katarinin genotip: XDXdAa
Lukin genotip: XDYAA

54.2. Napišite moguće genotipove gameta Katarine i Luke za navedena svojstva.
Katarinine gamete: XDA, XDa, XdA, Xda
Lukine gamete: XDA, YA

54.3. Prikažite sve moguće genotipove njihove djece za navedena svojstva, odnosno tablicu križanja.
54.4. Kolika je vjerojatnost da navedeni bračni par dobije sina daltonista koji je istodobno i nositelj gena za albinizam? Vjerojatnost izrazite razlomkom.
1/8


55. Slika prikazuje glave lisica koje žive u različitim geografskim pojasevima.

55.1. Kojemu geografskom pojasu pripadaju lisice sa slike? Na praznu crtu upišite slovo kojim je označena odgovarajuća lisica.
Umjereni pojas: C
Polarni pojas: B
Pustinjski pojas: A

55.2. Koji abiotički čimbenik utječe na veličinu uški lisice u različitim područjima?
Temperatura.

55.3. Jednom rečenicom objasnite razlike u boji krzna lisica koje žive u različitim geografskim područjima.
Lisice na različitim staništima imaju različitu boju krzna zbog bolje prilagodbe okolišu.

55.4. Navedite dvije promjene u ekosustavu koje mogu dovesti do smanjenja populacije polarnih lisica.
1. promjena: nedostatak hrane
2. promjena: paraziti
Ili klimatske promjene

56. Slika prikazuje prehrambeni lanac u moru.

56.1. Koji članovi lanca prikazanog na slici imaju najveću biomasu i količinu energije, a koji najmanju?
Najveću biomasu imaju: fitoplankton
Najmanju biomasu imaju: lignje

56.2. Koji je član hranidbenog lanca mesožder i potrošač drugog reda?
Riba

56.3. Kod kojih se sve članova lanca prikazanih na slici odvija sekundarna organska proizvodnja?
U zooplanktonu, ribama i lignjama.

56.4. Kako će se povećanje biomase fitoplanktona odraziti na biomasu svih ostalih članova lanca?
Povećanje biomase fitoplanktona dovest će do porasta biomasa ostalih članova lanca.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.