utorak, 25. siječnja 2011.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura 2010.
Kemija, ljetni rok

31. Koji dijagram, A, B, C ili D, ispravno prikazuje odnos između brzine unapredne reakcije (v) i brzine unazadne (v) reakcije u stanju dinamičke ravnoteže?

Točan odgovor: A

32. Neka vodena otopina ispitana je plavim lakmusovim papirićem koji je u kontaktu s njom pocrvenio. U otopinu je uz miješanje dodan natrijev hidrogenkarbonat. U kontaktu s tako priređenom otopinom crveni lakmusov papirić je poplavio.
Koju je tvar potrebno dodati kako bi dobivena otopina ponovno obojila lakmusov papirić u crveno? 
A. otopinu octa
B. vodu vapnenicu
C. otopinu lakmusa
D. vodeno staklo
Točan odgovor: A

33. Koliko je litara destilirane vode potrebno dodati dvjema litrama vodene otopine čija pH-vrijednost iznosi 2 kako bi se priredila otopina čija će pH-vrijednost iznositi 3?
A. 2
B. 8
C. 18
D. 22

Točan odgovor: C

34. Otapanjem koje od navedenih soli u vodi ne će doći do promjene pH-vrijednosti?
A. CH3COONa
B. NaNO3
C. NaHCO3
D. NaCN

Točan odgovor: B

35. Pri kojoj je od navedenih pH-vrijednosti vodena otopina najkiselija?
A. 1
B. 3
C. 9
D. 11

Točan odgovor: A

36. Koja od navedenih jednadžbi kemijskih reakcija prikazuje neutralizaciju?
A. 2 Ca + O2 → 2 CaO
B. HNO3 + H2O → H3O+ + NO3-
C. Zn + HCl → ZnCl2 + H2
D. C3H7COOH + NaOH → C3H7COONa + H2O

Točan odgovor: D

37. Pretpostavimo da je stupanj disocijacije kiseline 1. Koliko će molekula te kiseline biti disocirano u 1 L vodene otopine čija je množinska koncentracija 0,1 mol L−1?
A. 1,20 ∙ 1022
B. 3,01 ∙ 1022
C. 6,02 ∙ 1023
D. 1,20 ∙ 1024

38. Što se zbiva na anodi tijekom elektrolize vodene otopine bakrova(II) klorida?
A. redukcija kloridnih iona
B. izlučivanje molekula klora
C. redukcija molekula vode
D. izlučivanje elementarnoga bakra

Točan odgovor: B

39. Pretpostavimo da se kemijska reakcija zbiva točno prema navedenoj jednadžbi kemijske reakcije: 3 A + B → 2 C + 4 D.
Koji je izraz za brzinu kemijske reakcije ispravan?Točan odgovor: D

40. Kolika je brojnost atoma vodika u uzorku amonijaka mase 17 g?
A. 6 ∙ 1023
B. 1,2 ∙ 1024
C. 1,8 ∙ 1024
D. 2,4 ∙ 1024

Točan odgovor: C

Pitanja i odgovori preuzeti sa stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.