ponedjeljak, 11. listopada 2010.

Biološki leksikon


  • LJESTVIČAST ŽIVČANI SUSTAV – građa živčanog sustava u kojem se parovi ganglija u tjelesnim kolutićima povezuju poprečnim i produžnim živcima. Karakteristika kolutićavaca i člankonožaca.
  • LJUŠTURA – vanjski čvrsti skelet tijela, najčešće građen od vapnenca ili silicijeva dioksida.
  • LJUSKAŠI – skupina gmazova koju čine gušteri i zmije.


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.