petak, 22. listopada 2010.

UGROŽENE VRSTE JADRANA

Zakonom su zaštićene vrste:
 • Puževi

Mitra zonata - prugasta mitra
Tonna galea - puž bačvaš
Charonia tritonis - tritonova truba
 •  Školjkaš
Pinna nobilis - plemenita periska
  • Sve morske kornjače 

  Caretta caretta - glavata želva
  Dermochelys coriacea - sedmopruga usminjača

  Chelonia mydas - golema želva
  •  Svi morski sisavci
  Tursiops truncatus - dobri dupin
   Monachus monachus - sredozemna medvjedica

    

    Nema komentara:

    Objavi komentar

    Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.